Prev
Next
 
สาธิตการ Cup Cake ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open May Camp 2018
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้จัดสาธิตการทำ Cup Cake ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open May Camp 2018 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันธนา ลวณางกูร อาจารย์นันทิยา วิวรรธนมุกดา อาจารย์ชัยชนะ วัฒนวรเวทย์ อาจารย์กัลยาณี พันนาสี อาจารย์วาสนา นามะศิริ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่4)
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2561 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ในเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , คุกกี้ข้าวโอ๊ตกราโนลา , ชิฟฟอนเค้กมะพร้าวอ่อน , คริสปี้มอคค่าเอแคลร์ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด อุบลราชธานี
สาธิตการทำไอศกรีมและวาฟเฟิลให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open May Camp 2018
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้จัดสาธิตการตกแต่งหน้าเค้ก ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summer โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพสิทธ์ ภู่ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร อาจารย์ อภิวรรณ ฟักน่วม หัวหน้าโครงการอบรมอาหารนานาชาติยุโรป เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่3)
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ในเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , คุกกี้ข้าวโอ๊ตกราโนลา , ชิฟฟอนเค้กมะพร้าวอ่อน , คริสปี้มอคค่าเอแคลร์ ณ โรงแรมเจ้าพระปาร์ค รัชดา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต และอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนงบจากธนาคารออมสิน
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 4 ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่2)
วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2561 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ในเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , คุกกี้ข้าวโอ๊ตกราโนลา , ชิฟฟอนเค้กมะพร้าวอ่อน , คริสปี้มอคค่าเอแคลร์ ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัด จันทบุรี
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0082808
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup