Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 13 ธันวาคม 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้2 ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมสาธิตการทำอาหารแมงกานีส (Macanese Food) ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับ การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย จัดอบรมการทำอาหารแมงกานีส (Macanese Food) ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก Chef Antonieta Fernandes Manhao (Chef Neta) ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาจากวิทยากรพิเศษในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับ Antonieta Fernandes Manhao (Chef Neta) วิทยากรพิเศษจากการท่องเที่ยวเขตบริการพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การแข่งขัน"SDU Young Chef Challenge 2019" เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับ สถาบัน TAFE Queensland ประเทศออสเตรเลีย จัดการแข่งขัน "SDU Young Chef Challenge 2019" เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้1 ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และ อาจารย์อภิวรรณ ฟักน่วม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
วันที่ 17-18 ส.ค. 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนสิงหาคม (ภาคทฤษฎี วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และภาคปฏิบัติ วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนไทยคริสเตียน
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนไทยคริสเตียน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะโรงเรียนการเรือน มหาวิยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะโรงเรียนการเรือน มหาวิยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ"Flow of Food"ให้กับนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท S&P ซินดิเคท จำกัด มหาชน
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดบรรยายความรู้ให้กับนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท S&P ซินดิเคท จำกัด มหาชน ในหัวข้อ"FLOW OF FOOD" ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0135920
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup