8
Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลียน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลียน ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ด้านวิชาการ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์จตุพร อ่อนพรม และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ผ่านการอบรมอาหารและเครื่องดื่ม จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ที่สนใจเรียนรู้การทำอาหารและศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ผ่านการอบรมด้านอาหารและเครื่องดื่มจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ที่สนใจเรียนรู้การทำอาหารและศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จีน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ สำหรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 28 ท่าน
จัดอบรมอาหารอิตาเลี่ยนให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยนให้กับพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องปฏิบัติการสาธิตการประกอบอาหาร และ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
J-Lek The Star Chef Challenge 2019 (รอบคัดเลือก)
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ภายใต้โครงการ "J-Lek The Star Chef Challenge 2019" เพื่อเฟ้นหาสุดยอด เชฟรุ่นใหม่ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมส่วนบุคคลการประกอบอาหารไทยให้กับชาวญี่ปุ่น
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมส่วนบุคคล การประกอบอาหารไทย ให้กับชาวญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน โดย อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้2 ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมสาธิตการทำอาหารแมงกานีส (Macanese Food) ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับ การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย จัดอบรมการทำอาหารแมงกานีส (Macanese Food) ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก Chef Antonieta Fernandes Manhao (Chef Neta) ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาจากวิทยากรพิเศษในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับ Antonieta Fernandes Manhao (Chef Neta) วิทยากรพิเศษจากการท่องเที่ยวเขตบริการพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0168182
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup