Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน มิถุนายน 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน เมษายน 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 มิถุนายน 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
มอบเงินรายได้สมทุบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับ ครัวสวนดุสิตและโฮมเบเกอรี่ มอบเงิน เพื่อนำเงินรายได้สมทุบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิธีปิดการอบรมการทำอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดพิธีปิดการอบรมอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ นำคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมการประกอบอาหารไทยภาคกลางให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการประกอบอาหารไทย ภาคกลางให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารกับสถาบัน TAFE Queensland
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Ms. Janelle Chapman, Executive Director of TAFE Queensland International โดยได้รับเกียรติจาก His Excellency Mr.Paul de Jersey ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมสาธิตทำอาหารจากคณะอาจารย์โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเกียรติ จาก MR. Huang Sheng จากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี นครหนานหนิง สาธิตทำอาหารให้แก่นักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมการประกอบอาหารไทย ภาคอีสาน ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อบรมการประกอบอาหารไทยภาคอีสาน ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมการประกอบอาหารไทยภาคเหนือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการประกอบอาหารไทยภาคเหนือ ให้กับคณะจากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกวางซี
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้นำคณะผู้บริหาร นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ประเทศจีน ในโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล เข้าเยี่ยมชมวัฒนธรรมชุมชนแกะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพาเดินชมตลาดนัดจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0113176
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup