Prev
Next
 
พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “Thailand’s International Culinary Cup” (TICC 2017)
รายงานตัวในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานTICC 2017
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานTICC 2017 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
อบรมหลักสูตร 1 Day Trendy Bakery Workshop บ.สยามเมกซ์ จำกัด รุ่น3
วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด
งานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรมงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 โดยมีสาธิตการประกอบอาหาร และนิทรรศการแสดงผลงานด้านอาหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน TICC 2017
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน TICC 2017 (Thailand´s 23rd International Culinary Cup) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประกอบอาหาร ครั้งที่ 27 ระดับภาค
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บุคลากร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประกอบอาหาร ครั้งที่ 27 ระดับภาค
สาธิตอาหารและขนมไทยโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่9 ประจำปี60
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ สาธิตอาหารและขนมไทยให้กับเยาวชนไทย-เวียดนาม ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที 9 ประจำปี2560 ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
การแข่งขันประกอบอาหารงานTRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services)
วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน TRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
วิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาตอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0071254
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup