5
Prev
Next
 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ กทม 002/2553
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพ
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น1 และชั้น2
คู่มือการจัดการความปลอดภัย
คู่มือการจัดการความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
แนวทางปฏิบัติผู้สัมผัสสารเคมีกรีซคัตเตอร์
แนวทางปฏิบัติผู้สัมผัสสารเคมีกรีซคัตเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
แนวทางปฏิบัติการกำจัดของเสีย
แนวทางปฏิบัติการกำจัดของเสีย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
คู่มือและหลักเกณฑ์การฝึกงาน
คู่มือและหลักเกณฑ์การฝึกงานสำหรับผู้ผ่านการอบรมของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
รับผลิตเค้กและขนม
รับสั่งทำเค้กและขนมแสนอร่อยหลากหลายรสชาติ เพื่อโอกาสพิเศษต่างๆ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
รับจัดเบรคขนม Snack Box และรับสั่งทำเบเกอรี่
รับจัดอาหารว่าง Snack Box
รับจัดอาหารว่าง Snack Box
แบบฟอร์มใบเบิกอุปกรณ์ (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มใบเบิกอุปกรณ์ (สำหรับนักศึกษา)
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0067621
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup