5
Prev
Next
 
คู่มือและหลักเกณฑ์การฝึกงาน
คู่มือและหลักเกณฑ์การฝึกงานสำหรับผู้ผ่านการอบรมของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
รับผลิตเค้กและขนม
รับสั่งทำเค้กและขนมแสนอร่อยหลากหลายรสชาติ เพื่อโอกาสพิเศษต่างๆ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
รับจัดเบรคขนม Snack Box และรับสั่งทำเบเกอรี่
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ตามใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ กทม 002/2553
แบบฟอร์มใบเบิกอุปกรณ์ (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มใบเบิกอุปกรณ์ (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มใบสั่งและส่งมอบอาหาร(สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มใบสั่งและส่งมอบอาหาร(สำหรับนักศึกษา)
รับจัดอาหารว่าง Snack Box
รับจัดอาหารว่าง Snack Box
บริการให้เช่าห้องปฏิบัติการอาหาร
มีบริการให้เช่าห้องปฏิบัติการอาหารหลากหลายรูปแบบ เพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหาร, การแข่งขัน หรือการสัมมนาต่างๆ
ตารางการฝึกอบรม
ตารางการฝึกอบรมของโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0057152
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup