Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัชราภรณ์ เปี่ยมชูชาติ และอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทยและอาหารเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน"ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินลงทุน"รุ่นที่ 1
วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน"ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินลงทุน"รุ่นที่ 1 ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานครนายก
วันที่ 20 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี และ ศูนย์การศึกษานครนายก เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตและสอนเมนูอาหารให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summer
วันที่ 19 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดสาธิตเมนูอาหาร ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summer ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตเสมือนจริงงานการทำขนมไทยในงานต้อนรับการประชุมสัมมนาของ UNWTO
วันที่ 18 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดสาธิตเสมือนจริงงานการทำขนมไทยในงานต้อนรับการประชุมสัมมนาของ UNWTO ต่อทางตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลียน ให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมอาหารอิตาเลียนให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ โดยอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากร ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับ  H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชฑูตภูฎานประจำประเทศไทย
วันที่ 5 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต โดยว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ได้ให้การต้อนร้บ H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชฑูตภูฎานประจำประเทศไทย ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6
สาธิตและสอนเมนูอาหารให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summer
วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดสาธิตเมนูอาหารให้กับนักเรียนในโครงการ SDU The Open Summer โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตและสอนเมนูเครื่องดื่มให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summer
วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดสาธิตเมนูเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU The Open Summer โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Hobby & Craft Fair 2018
วันที่ 29 มีนาคม - 8 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต Workshop สอนทำขนมและอาหารหลากหลายเมนู ภายใต้งาน Hobby & Craft Fair 2018 ณ Event Square ชั้น 5 ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0073129
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup