Prev
Next
 
ร่วมงาน "มหกรรมตลาดเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์งาน ผลผลิตศิษย์อุทยานฯ และเครือข่าย ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ"
วันที่ 18 - 22 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้นำรถโมบายเบเกอรี่ ร่วมออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ภายในงาน "มหกรรมตลาดเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์งาน ผลผลิตศิษย์อุทยานฯ และเครือข่าย ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ" ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย
วันที่ 15-16 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ณ อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 15-16 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่ 12)
วันที่ 14-15 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โดย อาจารย์นคร แซ่สี สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ณ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management และสาขาวิชาธุรกิจการบิน
วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management และสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 11 ตุลาคม 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 1-2 กันยายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เฆมวิไล เป็นวิทยากรสาธิต
สาธิตการประกอบอาหารไทยภายในงานเทศกาลอาหาร ณ โรงแรมแดวู กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
วันที่ 17 – 26 สิงหาคม 2561 อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประกอบอาหารไทย ภายในงานเทศกาลอาหาร ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0084987
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup