Prev
Next
 
ร่วมออกบูธการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมออกบูธการส่งเสริมและยกระดับพ่อครัวแม่ครัวไทยและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลครัวไทยสู่ครัวโลก ณ ห้องปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน ในเมนู ต้มข่าไก่ ผัดไทย ปลาสามรส หมี่กรอบ ต้มยำกุ้ง น้ำพริกลงเรือ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้กับพนักงานโภชนาการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้กับพนังงานโภชนาการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
อบรมอาหารและเบเกอรี่สำหรับพนักงานเกษียณอายุของธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารและเบเกอรี่สำหรับพนักงานเกษียณอายุของธนาคารแห่งประเทศไทย
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการTalent Mobility"
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการTalent Mobility" จำนวน 40 ท่าน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ภาคทฤษฎี วันที่ 19 มิถุนายน 2561 และภาคปฏิบัติ วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จำนวน 18 ท่าน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ วันที่ 16-17 มิ.ย. 61
วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2560 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้1 ระยะสั้น 2 วัน ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0082806
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup