Prev
Next
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยUtara Indonesia
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐ เมดาน (Universitasa Negeri Medan) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 70 ท่าน
ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะทำงานเข้าตรวจสอบความพร้อม
วันที่ 3 พฤษภาคม โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะทำงานเข้าตรวจสอบความพร้อม อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตร Cookery for kids1 รอบที่ 4 (วันพฤหัสบดี)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตร Cookery for kids1 รอบที่ 4 (วันพฤหัสบดี) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ วฤติยา สมทะนะ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู คัพเค้กเนยสด , บราวนี่ดาร์กชอคโกแลต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา ปี 2561 รุ่นที่ 1
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เพื่อเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารไทย ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยากรอบรมหลักสูตรอาหารไทยและขนมไทยในอนาคตให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ และอาจารย์เกษศิรินทร์ มีทอง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรอาหารไทยและขนมไทยในอนาคตให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 7-9
วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 7-9 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
อบรมหลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 28-29 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการผสมเครื่องดื่มคอกเทลและมอคเทลชนิดต่างๆ ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 2
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 2 ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยากรการแกะสลักผักและผลไม้และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ
วันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนเมษายน 2561 (ภาคทฤษฎี วันที่ 20 เมษายน 2561 และภาคปฏิบัติ วันที่ 25 - 26 เมษายน 2561 )
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0082803
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup