Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรการเตรียมและประกอบอาหารเบื้องต้น ให้กับพนักงานสูทกรรม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมและประกอบอาหารเบื้องต้น ให้กับพนักงานสูทกรรม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 205 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่5)
วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัด ชลบุรี
วิทยากรการเตรียม การปรุง และการจัดตกแต่งอาหารให้กับพนักงานบริษัท เอส แอนด์ พี
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง วิทยากรและนางสาวอภิวรรณ ฟักน่วม ผู้ช่วยวิทยากรการเตรียม การปรุง และการจัดตกแต่งอาหารให้กับพนักงานบริษัท เอส แอนด์ พี เพื่อให้ พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ณ อาคารเรียนศูนย์การเรียน RCA อาคาร C
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Schoolcraft College
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จาก Schoolcraft College รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 13 คน ในโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล
THAIFEX 2018 (THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2018)
วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2018 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2018) ที่จัดขึ้น ณ Exhibition Hall 8 และอาคาร Challenger Hall Impact เมืองทองธานี
เยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และชมการสาธิตการทำอาหารไทย จาก กระทรวงเกษตร ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ต้อนรับคณะจากกระทรวงเกษตร ประเทศมาเลเซีย เพื่อมาเยี่ยมชมโรงเรียน และชมการสาธิตการทำอาหารไทย ณ อาคาร 12 ชั้น 6
จัดดิสเพลย์อาหารจากผลิตภัณฑ์ลัคกี้ยูเนี่ยน ในงาน Thaifex 2018
วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2018 จัดดิสเพลย์อาหารให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด โดยใช้ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อาทิเฃ่น ปูอัด ภายในงาน Thaifex 2018 ที่จัดขึ้น ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี
สาธิตการ Cup Cake ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open May Camp 2018
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้จัดสาธิตการทำ Cup Cake ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open May Camp 2018 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันธนา ลวณางกูร อาจารย์นันทิยา วิวรรธนมุกดา อาจารย์ชัยชนะ วัฒนวรเวทย์ อาจารย์กัลยาณี พันนาสี อาจารย์วาสนา นามะศิริ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0086398
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup