Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 ธันวาคม 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมงาน "มหกรรมตลาดเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์งาน ผลผลิตศิษย์อุทยานฯ และเครือข่าย ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ"
วันที่ 18 - 22 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้นำรถโมบายเบเกอรี่ ร่วมออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ภายในงาน "มหกรรมตลาดเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์งาน ผลผลิตศิษย์อุทยานฯ และเครือข่าย ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ" ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
ร่วมงาน โครงการสวนดุสิตวิชาการ "จากขุนเขา…สู่ครัวของแผ่นดิน" "มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ"
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้นำรถโมบายเบเกอรี่ ร่วมออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ภายในงาน โครงการสวนดุสิตวิชาการ "จากขุนเขา…สู่ครัวของแผ่นดิน" "มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ" ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย
วันที่ 15-16 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย ณ อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 15-16 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่ 12)
วันที่ 14-15 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โดย อาจารย์นคร แซ่สี สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ณ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management และสาขาวิชาธุรกิจการบิน
วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Hospitality Management และสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยากรและผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
วันที่ 9 - 16 กันยายน 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในต่างแดน โดยมี ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ และ อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เดินทางไปเป็นวิทยากรและผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0089494
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup