Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 เดือนมิถุนายน 2560
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระดับ1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 23 มิถุนายน 2560) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรอาหารว่างแบบญี่ปุ่นให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างแบบญี่ปุ่นให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การประกอบอาชีพและทดลองปฎิบัติอาชีพ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การประกอบอาชีพและทดทองปฎิบัติอาชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการแนะแนวอาชีพ
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารไทย
วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝึมือ สาขา การประกอบอาหารไทย
สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่2
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้จัดสาธิตและสอนอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่2 จำนวน 42 คน
สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่ 1
วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้จัดสาธิตและสอนอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่1 จำนวน 28 คน
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ
วันที่ 20 และ 25-26 มีนาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และเสริมสร้างอาชีพอิสระให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิกพัฒนา ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิก จังหวัดนครนายก
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากประเทศเมียนมาร์
วันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และผู้บริหารการศึกษา(Ministry of E Myanmar)จากประเทศเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดสาธิตและสอนอาหารญี่ปุ่นให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2
วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสาธิตและสอนอาหารญี่ปุ่นให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2
สาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ งาน Food Pack Asia 2017 ณ ไบเทคบางนา
วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2017 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงศักยภาพด้านการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0058587
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup