Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 13 ธันวาคม 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
จัดทำสูตรอาหารและจัดตกแต่งอาหารให้กับสถาบันอาหาร
วันที่ 9-10 และ 12 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญเป็นผู้จัดทำสูตรอาหารและจัดตกแต่งอาหาร โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม ดำเนินการเป็นผู้จัดทำสูตรอาหารและจัดตกแต่งอาหาาร ณ สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย โดยมีอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดสาธิตการประกอบอาหารไทยและการฝึกอบรมพ่อครัว/แม่ครัวจากร้านอาหารต่างๆ ณ กรุงไนโรบี
วันที่ 7-12 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครทูต ณ กรุงไนโรบี โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เข้าร่วมสาธิตการประกอบอาหารไทยและการฝึกอบรมพ่อครัว แม่ครัวจากร้านอาหาร ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลียน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลียน ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ด้านวิชาการ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์จตุพร อ่อนพรม และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ผ่านการอบรมอาหารและเครื่องดื่ม จากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ที่สนใจเรียนรู้การทำอาหารและศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ผ่านการอบรมด้านอาหารและเครื่องดื่มจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ที่สนใจเรียนรู้การทำอาหารและศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จีน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ สำหรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 28 ท่าน
จัดอบรมอาหารอิตาเลี่ยนให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยนให้กับพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องปฏิบัติการสาธิตการประกอบอาหาร และ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
J-Lek The Star Chef Challenge 2019 (รอบคัดเลือก)
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ภายใต้โครงการ "J-Lek The Star Chef Challenge 2019" เพื่อเฟ้นหาสุดยอด เชฟรุ่นใหม่ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมส่วนบุคคลการประกอบอาหารไทยให้กับชาวญี่ปุ่น
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมส่วนบุคคล การประกอบอาหารไทย ให้กับชาวญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน โดย อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0135916
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup