Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 13 ธันวาคม 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน TRAFS 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า TRAFS 2019 ไปร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ Hall 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
อบรมการทำอาหารไทยและน้ำสมุนไพรให้กับบุคลากรชาวจีนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำอาหารไทยและเครื่องดื่มสมุนไพร ให้แก่ บุคลากรชาวจีนคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการประกอบอาหารไทย ณ โรงแรมดุสิต D2 Davao และห้างสรรพสินค้า SM City Davao ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บุคลากรของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฟิลิปปินส์ไปสาธิตการประกอบอาหารไทย ณ เมืองดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์
อบรมเชิงปฏิบัติการคณะจากสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารไทยให้แก่สถานเอกอัครราชทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - อาทิตย์)
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และ อาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมการทำอาหารว่างให้กับพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการทำอาหารว่างให้กับพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (สำนักงานใหญ่) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 13 - 20 มิถุนายน 2562 บุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 5 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี วิทยาเขตอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0135913
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup