Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 ธันวาคม 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ - พฤหัสบดี)
วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทยและเบเกอรี่ฮาลาลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 5 - 7 กรกฏาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรขนมไทยและเบเกอรี่ฮาลาลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิคมศม อักษรประดิษฐ์ อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ และ อาจารย์เกษศิรินทร์ มีทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรสาธิต ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 Workshop อาหารและเบเกอรี่ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 Workshop ในโครงการส่งเสริมสยาม : ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว ในงาน "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน" ณ อาคาร ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
อบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ (งานด้านสุขาภิบาล และงาน 5 ส.) และการพัฒนาตน (บุคลิกภาพด้านการสื่อสาร) ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที 4 กรกฎาคม 2561 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเมนูอาหารญี่ปุ่นซูชิหน้าต่างๆ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ให้กับประชาชนในเขตตำบลบางแก้ว โดยจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยากรสาธิตการทำอาหารไทยในงาน Thai Culinary Delight 2018
วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์และอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ วิทยากรสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่คณะทูตานุทูต ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ภายในงาน Thai Culinary Delight 2018 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ร่วมออกบูธการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมออกบูธการส่งเสริมและยกระดับพ่อครัวแม่ครัวไทยและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลครัวไทยสู่ครัวโลก ณ ห้องปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน ในเมนู ต้มข่าไก่ ผัดไทย ปลาสามรส หมี่กรอบ ต้มยำกุ้ง น้ำพริกลงเรือ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้กับพนักงานโภชนาการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการประกอบอาหารไทยให้กับพนังงานโภชนาการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0089492
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup