Prev
Next
 
สาธิตอาหารและขนมไทยโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่9 ประจำปี60
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ สาธิตอาหารและขนมไทยให้กับเยาวชนไทย-เวียดนาม ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที 9 ประจำปี2560 ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
การแข่งขันประกอบอาหารงานTRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services)
วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน TRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
วิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาตอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วิทยากรโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ณ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการดำเนินงานให้คำแนะนำการผลิตอาหารให้กับเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานให้คำแนะนำการผลิตอาหารให้กับเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
อบรมหลักสูตรอาหารไทยให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 4-5, 11-12 กรกฏาคม 2560 และ 1-3 สิงหาคม 2560 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
งานแข่งขันประกอบอาหารหรือผลไม้ของภาคตะวันออกเป็นส่วนประกอบหลัก
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 บุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันประกอบอาหารหรือผลไม้ของภาคตะวันออกเป็นส่วนประกอบหลัก ในงาน “เทศกาลผลไม้และอาหารสีสันตะวันออก”
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
วันที่ 19 -20 สิงหาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการอบรมเบเกอรี่เบื้องต้น ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ สำหรับครูประจำการที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาธิตหลักสูตรขนมไทยให้กับบุคลากรสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การทำขนมไทย ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ภาคทฤษฎี วันที่ 23 มิถุนายน 2560 และภาคปฏิบัติ วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560)
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0065881
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup