Prev
Next
 
รับสมัครแข่งขันประกวดทำอาหาร "SDU Young Chef Challenge 2019"
การแข่งขันประกวดทำอาหาร "SDU Young Chef Challenge 2019" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมยกระดับพ่อครัวแม่ครัวไทยสู่ครัวโลก
วันที่ 4 เมษายน 2562 ว่าที่ ร้อยตรีธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากนักเรียนและผู้ปกครอง จากกิจกรรม "สวนดุสิตจัดให้" รุ่นที่ 2
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากนักเรียนและผู้ปกครอง จากกิจกรรม "สวนดุสิตจัดให้"รุ่นที่ 2 จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการแต่งหน้าคัพเค้กให้กับค่ายเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ World Culture Camp.
วันที่ 25 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญจาก มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship-IYF) ร่วมกิจกรรมสาธิตการแต่งหน้าคัพเค้ก ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - อาทิตย์)
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้จัดสาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 20 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0122614
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup