Prev
Next
 
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายในงาน Food Pack Asia 2018 ณ ไบเทค บางนา
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2018 ณ ไบเทคบางนา
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน ThaiFex 2018
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน ThaiFex 2018 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรป ให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน
วันที่ 27 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรปให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด
5th Penang International Halal Chefs Challenge 2018
วันที่ 26-28 มกราคม 2561 ศุนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Penang International Halal Chefs Challenge 2018 ครั้งที่ 5 เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาหารฮาลาล ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
จัดเลี้ยงอาหารงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561
วันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำอาหารจัดเลี้ยงงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยและการแกะสลักเบื้องต้นให้กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moores  University, UK
23 มกราคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยและการแกะสลักเบื้องต้นให้กับนักศึกษา Liverpool John Moores University ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยUtara Malaysia
วันที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Utara Malaysia
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 20-21 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบอาหารไทย ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรป ให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน
วันที่ 20 มกราคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารเอเชียและอาหารยุโรปให้กับบริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 20-21 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช และอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบเบเกอรี่ ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0080071
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup