Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2560
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2560 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 12 ตุลาคม 2560) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ "โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ Foodsteps"ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 มกราคม 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ "โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ Foodsteps" ให้กับนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธิตการแกะสลักผลไม้และบริการผลไม้สด ในงานเลี้ยงบ้านท่านประวิตร วงษ์สุวรรณ
วันที่ 31 ธ.ค. 58 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสาธิตการแกะสลักผลไม้และบริการผลไม้สด ในงานเลี้ยงบ้านท่านประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง
สาธิตขนมบัวลอยไข่หวาน ให้กับพนักงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 ธ.ค. 58 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดสาธิตขนมบัวลอยไข่หวาน ให้กับพนักงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
สาธิตการทำอาหารอาเซียน งาน ASEAN Festival ภายใต้หัวข้อ "Welcome to  the ASEAN Community” ณ สยามซิตี้พาร์ค สวนสยาม
สาธิตการทำอาหารอาเซียน งาน ASEAN Festival ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ "Welcome to the ASEAN Community” ณ สยามซิตี้พาร์ค สวนสยาม
ร่วมออกบูทแสดงผลงานการส่งเสริมอาชีพ งานเปิดโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจ.นครปฐม
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) เข้าร่วมออกบูทแสดงผลงานการส่งเสริมอาชีพ งานเปิดโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
อบรมหลักสูตรอาหาร สื่อสารความรู้สึกดีๆ ให้กันได้ รักคำโตโต "Healthy Menu for Dad"
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต)จัดอบรมหลักสูตรอาหาร สื่อสารความรู้สึกดีๆ ให้กันได้ รักคำโตโต "Healthy Menu for Dad" ให้กับลูกค้าของเครือเบทาโกร ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการฝึกอบรมชีสแท้จากแคลิฟอร์เนีย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชีสแท้จากแคลิฟอร์เนีย
อบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ
นที่ 13-14 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ(Food Handling) ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบส่วนตัว ไอศกรีมรสต่างๆ
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบส่วนตัว ไอศกรีมรสต่างๆ ให้แก่ คุณเกศณี กาญจนคีรีธำรง
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2558
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0060169
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup