Prev
Next
 
ต้อนรับ H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา กับ Rosny College, Tasmanian ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
อบรมเบเกอรี่จากอาจารย์และนักศึกษาจาก Rosny College
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเบเกอรี่จากอาจารย์และนักศึกษาจาก Rosny College เมืองแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย ณ อาคาร12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ณ อาคาร12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศึกษาดูงานระบบการเตรียม การผลิตและการบริการอาหารจำนวนมากในธุรกิจสายการบินไทย
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ร่วมศึกษาดูงานระบบการเตรียม การผลิตและการบริการอาหารจำนวนมากในธุรกิจสายการบิน ณ ครัวการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ศึกษาดูงานระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การเตรียม การผลิตและการบริการอาหารในโรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ร่วมศึกษาดูงานระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ การเตรียม การผลิตและการบริการอาหารในโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นักเรียนทุน Rosny Collegeเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและฝึกอบรมการประกอบอาหารและขนมไทย
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครโฮบาร์ต รัฐแทสมาเนียในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบัน Rosny College จำนวน 2 ท่าน
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ อาคาร12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Rosny College
วันที่ 26 พ.ย.60,3ธ.ค.60 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำอาจารย์และนักเรียนจาก Rosny College จำนวน 3 คน
ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จาก Rosny College ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จาก Rosny College ประเทศออสเตรเลีย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซีจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0080064
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup