Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างไทย1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และ อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรถ ขันสี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “THAIFEX 2018”
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “THAIFEX 2018”
วิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขาการทำขนมไทย 30 ชั่วโมง ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 ท่าน ณ อาคาร12 ชั้น 6 และ อาคาร 10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ RICE PLUS AWARD 2018
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและโอกาสทางธุรกิจในโครงการ RICE PLUS AWARD 2018 ข้าว ... ก้าวใหม่ " เปิดรับสมัครถึง 31 มีนาคม 2561 นี้
อบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนอังกฤษ
10-16 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากประเทศอังกฤษ จำนวน 14 คน ณ อาคาร 12 ชั้น 6
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ-พฤหัสบดี)
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต
สาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ งาน Food Pack Asia 2018 ณ ไบเทคบางนา
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2018 ณ ไบเทค บางนา
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0069454
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup