Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กรกฎาคม 2561 [1-31 กรกฎาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มิถุนายน 2561 [1 -30 มิถุนายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2561 [1 - 31 พฤษภาคม 2561]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 14 (วันเสาร์) [7 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 82 (วันอาทิตย์) [15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561 ]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 68 (วันอาทิตย์) [17 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 163 - 164 [รุ่น 163 (วันเสาร์) : 12 พฤษภาคม - 18 สิงหาคม 61 รุ่น 164 (วันอาทิตย์) : 17 มิถุนายน - 23 กันยายน 61]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
Cookery for Kids (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
Cookery for Teenagers (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เมษายน - พฤษภาคม 2561]
 

 
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่4)
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2561 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ในเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , คุกกี้ข้าวโอ๊ตกราโนลา , ชิฟฟอนเค้กมะพร้าวอ่อน , คริสปี้มอคค่าเอแคลร์ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด อุบลราชธานี
สาธิตการทำไอศกรีมและวาฟเฟิลให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open May Camp 2018
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้จัดสาธิตการตกแต่งหน้าเค้ก ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summer โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพสิทธ์ ภู่ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร อาจารย์ อภิวรรณ ฟักน่วม หัวหน้าโครงการอบรมอาหารนานาชาติยุโรป เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่3)
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ในเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , คุกกี้ข้าวโอ๊ตกราโนลา , ชิฟฟอนเค้กมะพร้าวอ่อน , คริสปี้มอคค่าเอแคลร์ ณ โรงแรมเจ้าพระปาร์ค รัชดา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต และอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนงบจากธนาคารออมสิน
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 4 ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่2)
วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2561 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ในเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , คุกกี้ข้าวโอ๊ตกราโนลา , ชิฟฟอนเค้กมะพร้าวอ่อน , คริสปี้มอคค่าเอแคลร์ ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัด จันทบุรี
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ และอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0819604
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup