Prev
Next
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 65 (วันเสาร์) [30 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2560]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 76 (วันอาทิตย์) [24 กันยายน - 17 ธันวาคม 2560]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 157 - 158  [รุ่น 157 ( วันเสาร์  ) : 14 ต.ค.60 – 3 ก.พ.61  รุ่น 158 ( วันอาทิตย์ ) : 3 ธ.ค.60 – 11 มี.ค.61]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 11 (วันอาทิตย์) [20 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2560]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 29 (วันเสาร์) [29 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2560]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กันยายน 2560 [1 - 30 กันยายน 2560]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน สิงหาคม 2560 [1 - 31 สิงหาคม 2560]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กรกฏาคม 2560 [1 - 31 กรกฏาคม 2560]
 

 
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน TICC 2017
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน TICC 2017 (Thailand´s 23rd International Culinary Cup) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประกอบอาหาร ครั้งที่ 27 ระดับภาค
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บุคลากร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประกอบอาหาร ครั้งที่ 27 ระดับภาค
สาธิตอาหารและขนมไทยโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่9 ประจำปี60
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ สาธิตอาหารและขนมไทยให้กับเยาวชนไทย-เวียดนาม ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที 9 ประจำปี2560 ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
วิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาตอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาตอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0648135
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup