5
Prev
Next
 
หลักสูตรอาหารไทย รุ่น189(อาทิตย์)
 

หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 189 (วันอาทิตย์) 96ชั่วโมง 

อบรมตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 11 กันยายน 2565
โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยหลายท่าน อบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการจัดการวัตถุดิบ การคํานวณต้นทุน และราคาอาหาร หลักการสุขาภิบาลการจัดการด้านธุรกิจร้านอาหาร การแกะสลักจัดตกแต่งอาหาร และเทคนิคการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีรายนามวิทยากรดังนี้


ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2565
รายวิชา : 
การจัดการด้านธุรกิจร้านอาหารไทย 
รายละเอียดวิชา : ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร รูปแบบของการบริการ การจัดการและบริหารงานต่างๆ การควบคุมคุณภาพ  การจัดซื้อ การกำหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบและปริมาณ  การตรวจรับ เก็บรักษาและเบิกจ่าย การคำนวณต้นทุน และราคาอาหาร โดยมี ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2565
รายวิชา : 
ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย 
รายละเอียดวิชา : ลักษณะของอาหารไทย การแยกประเภทอาหาร อาหาร 4 ภาค  การจัดรายการอาหารให้สอดคล้องกัน การประกอบอาหารคาว อาหารว่าง และอาหารหวาน เครื่องแกงประเภทต่างๆ สมุนไพรและเครื่องเทศ โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
รายวิชา : ภาษาอังกฤษสำหรับการครัว
รายละเอียดวิชา : 
การสื่อสาร ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานครัว อาหาร ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการนำเสนออาหาร โดยมีอาจารย์นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 
รายวิชา : อาหารและหลักการประกอบอาหาร
รายละเอียดวิชา : การเตรียมวัตถุดิบก่อนการปรุง การชั่ง ตวง วัด ขั้นตอนการประกอบอาหาร การตัด หั่น แต่ง ผักผลไม้และเนื้อสัตว์การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแล้ว ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆ โดยมี อาจารย์สมิตา มอร์เตโร เป็นวิทยากร

รายวิชา : การจัดการสุขาภิบาล    
รายละเอียดวิชา : การจัดสุขาภิบาลอาหารทั้งในส่วนของผู้ประกอบอาหาร สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารที่ปรุงแล้ว  โดยมี ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
รายวิชา : การแกะสลักผักและผลไม้
รายละเอียดวิชา : การแกะสลักผัก ผลไม้ต่างๆ และศิลปะในการจัดแต่งจานอาหารด้วยพืชผักผลไม้ โดยมี ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 6 วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
ปฏิบัติครั้งที่ 1 ในเมนู ยำหมูย่าง ไก่สะเต๊ะ ข้าวผัดกะเพราไก่ โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 7 วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ปฏิบัติครั้งที่ 2 ในเมนู ต้มข่าไก่ แกงป่า ขนมกล้วย ผัดไทย โดยมี ดร.พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 8 วันที่ 7 สิงหาคม 2565
ปฏิบัติครั้งที่ 3 ในเมนู ต้มยำกุ้ง  ถุงทอง แกงเผ็ดเป็ดย่าง หมี่กรอบ  สาคูเปียกลำไย โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 9 วันที่ 14 สิงหาคม 2565
ปฏิบัติครั้งที่ 4 ในเมนู กระทงทอง  ส้มตำ  แกงกะหรี่  ห่อหมก  ทับทิมกรอบ โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 10 วันที่ 21 สิงหาคม 2565
ปฏิบัติครั้งที่ 5 ในเมนู ข้าวตังหน้าตั้ง แกงเขียวหวาน ผัดเปรี้ยวหวาน ตะโก้แห้ว แกงส้มผักรวม โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 11 วันที่ 28 สิงหาคม 2565
ปฏิบัติครั้งที่ 6 ในเมนู ยำวุ้นเส้น  พะแนงหมู ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว ทอดมัน ไก่ผัดเม็ดมะม่วง โดยมี ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากร

ครั้งที่ 12 วันที่ 4 กันยายน 2565
ปฏิบัติครั้งที่ 7 ในเมนู ฉู่ฉี่กุ้ง(ตำน้ำพริกแกง) แกงเลียง ยำถั่วพู ล่าเตียง สังขยาฟักทอง โดยมี อาจารย์จารุณี วิเทศ เป็นวิทยากร
 
ครั้งที่ 13 วันที่ 11 กันยายน 2565
ปฏิบัติครั้งที่ 8 ในเมนู ปอเปี๊ยะทอด  แกงมัสมั่นไก่  ข้าวอบสับปะรด  ปลาราดพริก บัวลอยเผือก โดยมี ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ เป็นวิทยากร
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19 มิถุนายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001417
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup