8
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง1
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง1 โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ งาน Food Pack Asia 2020 ณ ไบเทคบางนา
วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2020 ไปร่วมสาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ ณ ไบเทค บางนา
กิจกรรม workshop ให้กับผู้ร่วมงาน Food Pack Asia 2020 ณ ไบเทคบางนา
วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2020 ร่วมจัดกิจกรรม workshop แต่งหน้าคัพเค้ก ให้กับผู้ร่วมงาน ณ ไบเทค บางนา
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานFOOD PACK ASIA 2020
วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2020 ไปร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ Hall 101 Zone D51-D54 ไบเทค บางนา
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และภาคปฏิบัติ วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เพื่อปรึกษาหารือจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) รุ่น 2 วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์ราตรี เฆมวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันที่ 29 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมจัดแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่จะเปิดรับในปีการศึกษา 2563 และเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านอาหารและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านอาหารและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย
วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0168294
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup