Prev
Next
 
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่ 6-7)
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โดย อาจารย์นคร แซ่สี สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น และ โรงแรมตักสิลา จังหวัด มหาสารคาม
อบรมการประกอบอาหารให้กับนักเรียนภายใต้โครงการ SDU The Open 2018
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อบรมการประกอบอาหารให้กับนักเรียนภายใต้โครงการ SDU The Open 2018 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 10 ชั้น 1 ห้อง 102 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ - พฤหัสบดี)
วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทยและเบเกอรี่ฮาลาลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 5 - 7 กรกฏาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรขนมไทยและเบเกอรี่ฮาลาลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิคมศม อักษรประดิษฐ์ อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ และ อาจารย์เกษศิรินทร์ มีทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรสาธิต ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 เดือน สิงหาคม 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน สิงหาคม 2561 ระดับ 2 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 สิงหาคม 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
 Workshop อาหารและเบเกอรี่ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 Workshop ในโครงการส่งเสริมสยาม : ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว ในงาน "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน" ณ อาคาร ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
อบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ (งานด้านสุขาภิบาล และงาน 5 ส.) และการพัฒนาตน (บุคลิกภาพด้านการสื่อสาร) ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที 4 กรกฎาคม 2561 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเมนูอาหารญี่ปุ่นซูชิหน้าต่างๆ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ให้กับประชาชนในเขตตำบลบางแก้ว โดยจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยากรสาธิตการทำอาหารไทยในงาน Thai Culinary Delight 2018
วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์และอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ วิทยากรสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่คณะทูตานุทูต ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ภายในงาน Thai Culinary Delight 2018 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0082805
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup