Prev
Next
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกวางสี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การแข่งขันประกอบอาหาร Real California Milk Culinary Academy Competition 2017
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ร่วมการแข่งขัน Real California Milk Culinary Academy Competition จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้วัตถุดิบหลักประเภทผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2560
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2560 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 ธันวาคม 2560) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช และอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบเบเกอรี่ ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ Kids October Summer Camp SDU
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอน Summer Camp ระดับปฐมวัย โดยมีการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารให้แก่น้องๆในธีมปาร์ตี้ฮาโลวีน ณ SDU open ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการ Kids October Summer Camp SDU
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอน Summer Camp ระดับปฐมวัย ณ SDU open ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยากรในการให้ความรู้ด้านโภชนาการและสาธิตอาหารสุขภาพ
วันที 19 ตุลาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านโภชนาการและสาธิตอาหารสุขภาพให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ณ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม เครือซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (ภาคทฤษฎี วันที่ 12 ตุลาคม 2560 และภาคปฏิบัติ วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560)
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0065322
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup