Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน มิถุนายน 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน มิถุนายน 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 มิถุนายน 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา ปี 2561 รุ่นที่ 1
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เพื่อเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารไทย ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยากรอบรมหลักสูตรอาหารไทยและขนมไทยในอนาคตให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ และอาจารย์เกษศิรินทร์ มีทอง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรอาหารไทยและขนมไทยในอนาคตให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 7-9
วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 7-9 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
อบรมหลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 28-29 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการผสมเครื่องดื่มคอกเทลและมอคเทลชนิดต่างๆ ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 2
วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมหาวิทยาลัยประชาชน รุ่นที่ 2 ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยากรการแกะสลักผักและผลไม้และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ
วันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนเมษายน 2561 (ภาคทฤษฎี วันที่ 20 เมษายน 2561 และภาคปฏิบัติ วันที่ 25 - 26 เมษายน 2561 )
สาธิตและสอนการตกแต่งหน้าเค้กให้กับนักเรียนในโครงการ SDU THE Open Summe
วันที่ 25 เมษายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดสาธิตการตกแต่งหน้าเค้ก ให้กับนักเรียนในโครงการ SDU The Open Summer โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
FHA Culinary Challenge 2018
วันที่ 24-27 เมษายน 2561 บุคลากรและนักศึกษา สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขัน FHA Culinary Challenge 2018 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์
วิทยากรสาธิตกิจกรรม "Philip Wain´s Thai Summer Taste"
วันที่ 24-25 เมษายน 2561 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรม Phillip Wain´s Thai Summer Taste ในเมนู ส้มฉุน ณ ฟิลิป เวน คลับลาดพร้าว และ ฟิลิป เวน คลับราชประสงค์
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0075181
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup