Prev
Next
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฺลำปาง และหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน ณ อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 205 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ-พฤหัสฯ)
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เฆมวิไล เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมการทำเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สี เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้ ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
J-Lek The Star Chef Challenge 2018
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอด เชฟรุ่นเล็ก ภายใต้โครงการ "J-Lek The Star Chef Challenge 2018" ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมปัง 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมปัง 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิวรรณ พลศรี และอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมการทำเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมอาหารว่างและเบเกอรี่ ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้ ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ วันที่ 27-28 ต.ค. 61
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เฆมวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่ 13)
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561 2561 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ในเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , คุกกี้ข้าวโอ๊ตกราโนลา , ชิฟฟอนเค้กมะพร้าวอ่อน , คริสปี้มอคค่าเอแคลร์ ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0098570
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup