8
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ภายใต้โครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภายใต้โครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus) ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดสาธิตการทำอาหารโคลัมเบีย ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตอาหารโคลัมเบีย ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและขนมปัง
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและขนมปัง โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชียววิจิตรพันธุ์ และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มสด.และโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี
วันที่ 20-24 ตุลาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติและบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 2
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 2 โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10305 อาคาร10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนตุลาคม (ภาคทฤษฎี วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และภาคปฏิบัติ วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 ) ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมการทำคุกกี้และเรียนรู้ปริมาณไขมันทรานส์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการทำคุกกี้และเรียนรู้ปริมาณไขมันทรานส์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0168184
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup