Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 ธันวาคม 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่ 10)
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โดย อาจารย์นคร แซ่สี สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
วิทยากรสาธิตและฝึกอบรมการทำขนมเบเกอรี่เพื่อให้บริการอาหารรูปแบบ Catering ให้กับวิทยาลัยชุมชนสตูล
วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 อาจารย์ชัยชนะ วัฒนวรเวทย์ และอาจารย์วันธนา ลวณางกูร ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตและฝึกอบรมการทำขนมเบเกอรี่เพื่อให้บริการอาหารรูปแบบ Catering ให้กับวิทยาลัยชุมชนสตูล
อบรมหลักสูตรขนมไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ-พฤหัสฯ)
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 2ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมไทยให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
งานมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทย จังหวัดตรัง ตามรอยชิม 9 ถิ่นเมืองใต้
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ภายใต้งานมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทย จังหวัดตรัง ตามรอยชิม 9 ถิ่นเมืองใต้ จัดขึึ้นโดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดตรัง
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis)
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการทำขนมและให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่ไร้ไขมันทรานส์ภายใต้งาน"สื่อสายใย สานหัวใจแม่ลูก"ให้กับThai PBS
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดสาธิตการทำขนมและให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่ไร้ไขมันทรานส์ภายใต้งาน"สื่อสายใย สานหัวใจแม่ลูก" ให้กับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
อบรมหลักสูตรอาหารยุโรป 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรป 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ และอาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 205 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมไทยให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมของคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณะอาจารย์และนักเรียนจำนวน 67 คนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0089493
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup