Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน มิถุนายน 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน เมษายน 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 มิถุนายน 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ - พฤหัสบดี)
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เฆมวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - อาทิตย์)
วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตร "การทำขนมจีบและซาลาเปา" ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตร "การทำขนมจีบและซาลาเปา" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรสาธิต ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
อบรมส่วนบุคคล หลักสูตร บะหมี่หมูแดง,เป็ดย่าง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมส่วนบุคคล หลักสูตร บะหมี่หมูแดง,เป็ดย่าง ให้แก่ คุณนิธินาถ พาหุรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ภาคทฤษฎี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และภาคปฏิบัติ วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กิจกรรมสร้างการรับรู้อาหารถิ่นรสไทยแท้ในต่างประเทศ
วันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันอาหารได้เชิญ อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้อาหารถิ่นรสไทยแท้ในต่างประเทศ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และภาคปฏิบัติ วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ งาน Food Pack Asia 2019 ณ ไบเทคบางนา
วันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2019 ไปร่วมสาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ ณ ไบเทค บางนา
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน Food Pack Asia 2019 ณ ไบเทค บางนา
วันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2019 ไปร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ณ Hall 101 Zone D51-D54 ไบเทคบางนา
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0113177
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup