Prev
Next
 
อบรมส่วนบุคคล หลักสูตรเบเกอรี่
วันที่ 9 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเบเกอรี่ ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตร 1 Day Trendy Bakery Workshop บ.สยามเมกซ์ จำกัด รุ่น 5
วันที่ 9 กันยายน 2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ 8-20 กันยายน 2560 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นวิทยากรการประกอบอาหารไทย ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน
วันที่ 7-8 กันยายน 2560 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม บุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมเป็นผู้จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน ณ สตูดิโอ บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด
ร่วมสาธิตอาหารงาน The 6th International Food and Beverage Exhibition
วันที่ 6-10 กันยายน 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ได้รับเชิญจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นหนึ่งในทีมสาธิตอาหารไทยให้กับผู้ร่วมงานได้ชิมรสชาติอาหารไทย ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
 วิทยากร กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ “การอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านอาหาร”
วันที่ 4-8 กันยายน 2560 อาจารย์ภานุรักษ์ นันตระกูล ตำแหน่งผู้ช่วยสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
อบรมหลักสูตรการทำอาหารและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 2
วันที่ 3 กันยายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการทำอาหารและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
อบรมหลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 2-3 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการผสมเครื่องดื่มคอกเทลและมอคเทลชนิดต่างๆ ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรการทำอาหารและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 1
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการทำอาหารและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ลงนามความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารกับสถาบัน TAFE Queensland
วันที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560 ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล อาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา ลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารกับสถาบัน TAFE Queensland ณ ประเทศออสเตรเลีย
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0071248
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup