Prev
Next
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “THAIFEX 2018”
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “THAIFEX 2018”
ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำสูตรมาตรฐานอาหารไทย "รสไทยแท้"
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำสูตรมาตรฐานอาหารไทย "รสไทยแท้" ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น 3 สถาบันอาหาร
ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12-15 กุมภาพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 30 ชั่วโมง
วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขาการทำขนมไทย 30 ชั่วโมง ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 ท่าน ณ อาคาร12 ชั้น 6 และ อาคาร 10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล โดยร่วมงานกับ World City Links เมืองลอนดอน
11 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ โครงการ World City Links ประเทศสหราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษาชาวอังกฤษจำนวน 14 คน เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวิถีความเป็นอยู่ของชาวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ RICE PLUS AWARD 2018
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและโอกาสทางธุรกิจในโครงการ RICE PLUS AWARD 2018 ข้าว ... ก้าวใหม่ " เปิดรับสมัครถึง 31 มีนาคม 2561 นี้
อบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนอังกฤษ
10-16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากประเทศอังกฤษ จำนวน 14 คน ณ อาคาร 12 ชั้น 6
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ-พฤหัสบดี)
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต
สาธิตการประกอบอาหารว่างและเบเกอรี่ งาน Food Pack Asia 2018 ณ ไบเทคบางนา
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า Food Pack Asia 2018 ณ ไบเทค บางนา
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0080072
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup