Prev
Next
 
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซีจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนาน กว่างซี
วันที่19 - 20 พฤศจิกายน 2560 ผู้จัดการและบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซีจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์ุ และอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ เรียนรู้ขนมไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย
ในวันที่ 17 พ.ย. 60 หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ เรียนรู้ขนมไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย
จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม ร่วมเป็นผู้จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน ณ สตูดิโอ บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกวางสี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การแข่งขันประกอบอาหาร Real California Milk Culinary Academy Competition 2017
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ร่วมการแข่งขัน Real California Milk Culinary Academy Competition จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้วัตถุดิบหลักประเภทผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช และอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบเบเกอรี่ ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0080067
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup