Prev
Next
 
อบรมหลักสูตร 1 Day Trendy Bakery Workshop บ.สยามเมกซ์ จำกัด รุ่น 4
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นคร แซ่สี และอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบเบเกอรี่ ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะกรรมการดำเนินงานให้คำแนะนำการผลิตอาหารให้กับเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานให้คำแนะนำการผลิตอาหารให้กับเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานี ณ อำเภอสามโคกและอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันพุธ-พฤหัสบดี)
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์ุ และอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบเบเกอรี่ ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน “Real California Milk Culinary Academy Competition 2017”
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน “Real California Milk Culinary Academy Competition 2017” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม บุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมเป็นผู้จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน ณ สตูดิโอ บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2017
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2017 ในเมนูเค้กแครอทกับข้าวโอ๊ต , คาราเมลสไลซ์ , เบลเยี่ยมวาฟเฟิล และบราวนี่ครั๊นซีซีเรียลบาร์ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน “Thailand’s International Culinary Cup” (TICC 2017)
รายงานตัวในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานTICC 2017
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานTICC 2017 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0080073
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup