Prev
Next
 
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2017
22-23 กันยายน 2560 สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2017 ในเมนู คาราเมลสไลซ์ เบลเยี่ยมวาฟเฟิล เค้กแครอทกับข้าวโอ๊ต และบราวนี่ครั๊นซี่ซีเรียลบาร์ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
วิทยากรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ รุ่น10/2560
วันที่ 21-22 กันยายน 2560 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษาและอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and catering) รุ่นที่ 10/2560 ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรการทำอาหารและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 2
วันที่ 17 กันยายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการทำอาหารและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วิทยากรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ รุ่น9/2560
วันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and catering) รุ่นที่ 9/2560 ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วิทยากรสาธิตเบเกอรี่งาน Food ingredients Asia 2017
วันที่ 13 – 15 กันยายน 2560 อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ และ คุณอภิวรรณ ฟักน่วม ได้รับเชิญ จาก AAK MALAYSIA SDN. BHD เป็นวิทยากรสาธิตเบเกอรี่ โดยใช้สินค้าของทางบริษัท ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา
ต้อนรับภริยาฑูต และกลุ่มสตรีในสถานฑูตในโครงการ The Pride of Thailand : Thai Cuisine
วันที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมต้อนรับภริยาฑูตและกลุ่มสตรีในสถานฑูตในโครงการ The Pride of Thailand : Thai Cuisine ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
Thailand International Culinary Cup 2017
วันที่ 6 – 9 กันยายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร TICC 2017 (THAILAND INTERNATIONAL CULINARY CUP 2017) ณ ไบเทค บางนา
อบรมส่วนบุคคล หลักสูตรเบเกอรี่
วันที่ 9 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเบเกอรี่ ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตร 1 Day Trendy Bakery Workshop บ.สยามเมกซ์ จำกัด รุ่น 5
วันที่ 9 กันยายน 2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ 8-20 กันยายน 2560 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เดินทางไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นวิทยากรการประกอบอาหารไทย ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0080068
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup