Prev
Next
 
อบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
วันที่ 13 และ 20 ธันวาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ เทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ”
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา
จัดสาธิตและบริการอาหารเช้างานประชุมของโรงสีข้าวร่วมกับกรมสัตว์ทหารบก
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตและบริการอาหารเช้างานประชุมของโรงสีข้าวร่วมกับกรมสัตว์ทหารบก
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ2 เดือนธันวาคม 2559
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนธันวาคม 2559 ระดับ2 (ภาคทฤษฎี วันที่ 23 ธันวาคม 2559) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตร่วมกับสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ทำความดีเพื่อพ่อหลวง โดยการทำอาหารและเครื่องดื่มแบ่งปันให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง ณ บริเวณท้องสนามหลวง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
สถานทูตสาธารณรัฐโคลัมเบีย จัดสาธิตการทำอาหารโคลัมเบียน
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสถานทูตสาธารณรัฐโคลัมเบีย จัดสาธิตการทำอาหารโคลัมเบียน “Colombian Cooking”
"จิตอาสา" ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 นำโดยรศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมทำดีจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ บริการเบเกอรี่ ข้าวไข่เจียว และเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อบรมหลักสูตร 1 Day Trendy Bakery Workshop บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่น6 ปี2559
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร 1 Day Trendy Bakery Workshop ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0071251
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup