5
Prev
Next
 
คู่มือและหลักเกณฑ์การฝึกงาน
คู่มือและหลักเกณฑ์การฝึกงาน
 

คู่มือและหลักเกณฑ์การฝึกงานสำหรับผู้ผ่านการอบรมของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

รายละเอียดประกอบไปด้วย

1.หลักเกณฑ์ของผู้เข้าฝึกงาน

  • เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง
  • ข้อแนะนำสำหรับผู้อบรมที่จะยื่นคำร้อง

2.การปฏิบัติตนตามสถานที่ฝึกงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายธนพล ภัทรสัจจานันท์
เจ้าหน้าที่บุคคล
ผู้ดูแลและประสานงานด้านการฝึกงาน
โทร. 0 2244 5388

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ธันวาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0002274
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup