5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 2/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 2/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก Sheffield College จำนวน 17 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยในเมนูผัดไทย ต้มยำกุ้ง กระทงทอง ข้าวเหนียวมะม่วง ณ ห้องบรรยายและสาธิต และห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 202 (วันเสาร์)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202 โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากร
จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนมกราคม 2567
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดยวันที่ 30 มกราคม 2567 สอบภาคทฤษฎี ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และวันที่ 31 มกราคม 2567 สอบภาคปฏิบัติ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมให้กับนักศึกษาชาวอิตาลีจากบริษัท ในน้ำมีปลาในนามีข้าว จำกัด
วันที่ 30 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมให้กับบริษัท ในน้ำมีปลาในนามีข้าว จำกัด โดยผู้อบรมเป็นนักศึกษาชาวอิตาลีจำนวน 15 คน
ต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
วันที่ 29 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดตกรรม (อว.) ณ ห้องประชุมลำพอง 2 ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97
วันที่ 28 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ และอาจารย์ธิติมา แก้วมณี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในหัวข้อ อุปกรณ์เครื่องมือ การจัดเก็บและบำรุงรักษา หลักการประกอบอาหารยุโรป การบริการอาหาร และการจัดโต๊ะ ณ ห้องสาธิตและบรรยาย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรขนมไทย (Plus) รุ่น 2
วันที่ 28 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ขนมไทย รุ่น 2 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ดอกลำดวน ขนมเปียกปูนอ่อนมะพร้าวอ่อนใบเตย บุหลันดั้นเมฆ เเละข้าวเหนียวเปียกลำไย ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และ ห้องปฏิบัติการ 10305 (ปฏิบัติ) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 1 และ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ พบอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อกราบสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2567
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ พร้อมด้วยอาจารย์ธิติมา แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม รองคณบดี และบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อกราบสวัสดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งรับพรวันปีใหม่จากอธิการบดี ณ ศาลาสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79
วันที่ 27 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน จัดอบรมหลักสูตร เค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบุญชาติ และห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันที่ 27 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี อาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ 10205 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติอาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0422912
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup