6
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน พฤษภาคม 2564
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน พฤษภาคม 2564 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 พฤษภาคม 2564) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เพื่อปรึกษาหารือจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) รุ่น 2 วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์ราตรี เฆมวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันที่ 29 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมจัดแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่จะเปิดรับในปีการศึกษา 2563 และเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านอาหารและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 27 - 28 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านอาหารและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทย ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย
วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ
วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ โดยมีอาจารย์นราเดช ผู้วานิช และอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา
วันที่ 22-23 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับองค์กร Potatoes USA จัดกิจกรรม Potatoes USA Workshop ณ ห้องสาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
สาธิตการทำขนมหวานของเขตปกครองพิเศษมาเก๊าและแจกชิมผลิตภัณฑ์
วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมสาธิตการทำขนมหวานของเขตปกครองพิเศษมาเก๊าและแจกชิมผลิตภัณฑ์ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์2 อิมแพค เมืองทองธานี
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานทำบุญปีใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์2563
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม “ งานทำบุญปีใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 ” ในเมนูข้าวต้มหมู ข้าวต้มไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวกระเพราหมู น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ ส้มตำ ขนมจีนน้ำยากะทิ แกงเขียวหวานไก่ ไอศกรีมโคน คัพเค้ก ชอคบอล เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร และข้าวไข่เจียว วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อาหารดุสิตนฤมล และบริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0230572
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup