5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
อบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร การเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ โดยมี อาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับกาแฟและเครื่องดื่ม และสาธิตกาแฟร้อน กาแฟเย็น และเครื่องดื่มต่าง ๆ ณ 1934@สวนดุสิต E-learning & Co-Working Space อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรขนมไทย (Plus) รุ่น 2
วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ขนมไทย รุ่น 2 (วันอาทิตย์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นันทรักษ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนูเป็นวิทยากรสาธิตในเมนู ขนมดอกจอก ข้าวเหนียวมูน สีขาวสังขยา สีเขียวหน้าปลาเเห้ง เเละถั่วเเเปบ ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10305 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ (Plus) รุ่น 39
วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ (Plus) รุ่น 39 (วันอาทิตย์) โดยมี ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นเป็นผู้มอบวุฒิบัตรและเป็นผู้คุมสอบ ในเมนู ชูว์เพสทรี ณ ห้องเบเกอรี่ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรร้านอาหารสร้างอาชีพ
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรร้านอาหารสร้างอาชีพ โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ซอสอเนกประสงค์ ซอสหมักสำหรับเนื้อสัตว์ ข้าวราดพริกแกงหมูชิ้น ข้าวราดไก่ทอดกระเทียม ข้าวราดผัดคะน้าหมูชิ้น ข้าวราดกะเพราหมูสับ ข้าวผัดหมู ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู คอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วส้ม ไก่ย่างข้าวคั่ว ซอสส้มตำปลาร้า ส้มตำปลาร้าหลวงพระบาง ส้มตำไทย น้ำยำ น้ำยำปลาร้า ยำปลาร้าหมึกหมูยอ และยำหมูยอไข่แดงเค็ม ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ผัดเปรี้ยวหวาน กะเพราหมู ผัดฉ่าปลาดุก ณ ห้อง 10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 201
วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 201 (วันเสาร์) โดยมี ดร.พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู กระทงทอง ส้มตำ แกงกะหรี่ ห่อหมก และทับทิมกรอบ ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และ ห้องปฏิบัติการ 10304 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 202 (วันเสาร์)
วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202 (วันเสาร์) โดยมี อ.ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีในหัวข้อ ลักษณะของอาหารไทย การแยกประเภทอาหาร อาหาร 4 ภาค การจัดรายการอาหารให้สอดคล้องกัน การประกอบอาหารคาว อาหารว่าง และอาหารหวาน เครื่องแกงประเภทต่างๆ สมุนไพรและเครื่องเทศ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนธันวาคม 2566
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (ภาคปฏิบัติ) เดือนธันวาคม 2566 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมจัดงาน “๙ ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดงาน “๙ ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับมอบหมายให้จัดบริการอาหารให้กับแขกผู้มีเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบการบริการแบบจัดเสิร์ฟลงโต๊ะและแบบกล่อง (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566) สำหรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารมื้อเช้า อาหารมื้อกลางวัน และอาหารมื้อเย็น รวมทั้งการออกบูธเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ซุ้มขนมจีน และไอศกรีมโฮมเมด ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0422899
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup