5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 202
วันที่ 27 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202 (วันเสาร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู ต้มยำกุ้ง แกงเผ็ดเป็ดย่าง หมี่กรอบ และสาคูเปียกลำไย ณ ห้องปฏิบัติการ ICS42 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมสอนทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moore University
วันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมสอนทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moore University ณ ห้องปฏิบัติการ 10205 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4/2567 ฝึกอบรมการทำอาหารและขนมเพื่อสุขภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาตรจารย์โสรัจน์ วิสุทธิเเพทย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ปากหม้อญวน ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธ
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 24 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก South Essex College จำนวน 18 คน โดยมี อาจารย์ธนภรณ์ คงชู เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยในเมนูแกงเหลือง ผัดใบเหลียง คั่วกลิ้ง และปลาทอดขมิ้น
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก South Essex College จำนวน 18 คน โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยในเมนูข้าวซอย ลาบ น้ำพริกหนุ่ม และ ไข่ป่าม
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรขนมไทย (Plus) รุ่น 2
วันที่ 21 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ขนมไทย รุ่น 2 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู ลอดช่องไทย หม้อแกงเผือก ขนมถ้วย และเรไร
อบรมระยะยาว หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97
วันที่ 21 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 97 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์สมิตา มอร์เตโร และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารยุโรปและวัตถุดิบที่ใช้ และการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตและราคา เทคนิคการควบคุมต้นทุน และการจัดการสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งปฐมนิเทศรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 22 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก South Essex College จำนวน 18 คน โดยมี อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยในเมนูส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ย่าง น้ำจิ้มแจ่ว และต้มแซ่บ
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 22 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก South Essex College จำนวน 18 คน โดยมี อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยในเมนูส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ย่าง น้ำจิ้มแจ่ว และต้มแซ่บ
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 21 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก South Essex College จำนวน 18 คน โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยในเมนูผัดกะเพรา ทับทิมกรอบ มัสมั่นเนื้อ น้ำพริกลงเรือและการแกะสลักผัก
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0440768
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup