5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1(เดือนกรกฎาคม)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนกรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 11/2566
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่11/2566 ฝึกอบรมการทำอาหารและขนม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีคุณชวัลรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 3
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 3 โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และ อาจารย์อภิวรรณ ฟักน่วม เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู แกงป่าลูกชิ้นปลากราย แกงส้มชะอมไข่ ห่อหมก ปลานึ่งมะนาว ยำปลาดุกฟู ยำผักบุ้งกรอบ และข้าวตังหน้าตั้ง ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 1
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 1 โดยมีอาจารย์วันทนา ลวณางกูร และ อาจารย์วฤติยา สมทะนะ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู คุกกี้ข้าวโอ๊ต โรลช็อกโกแลต ชิฟฟ่อนกาแฟ เค้กใบเตย ขนมปังหมูหยองน้ำสลัด และขนมปังลูกเกด ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม โดยมีอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู คอกเทล มอคเทล กามิกาเซ่ มาการ์เร็ตต้า และพั้นซ์ ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 199
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 199 ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นันทรักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ การจัดการด้านธุรกิจอาหารไทย ณ ห้องบรรยายและสาธิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว ช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น197 (วันเสาร์)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 197 (วันเสาร์) โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง ICS42 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 11/2566
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่11/2566 ฝึกอบรมการทำอาหารและขนม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์ธนภรณ์ คงชู เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 199
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 199 ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับการครัว ณ ห้องบรรยายและสาธิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น198 (วันอาทิตย์)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น198 (วันอาทิตย์) โดยมี ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10102 และ 10304 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0391390
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup