5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ (Plus) รุ่น 39
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ (Plus) รุ่น 39 (วันอาทิตย์) โดยมี ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนูครัวซองต์เนยสด ครัวซองต์ช็อกโกแลต และเดนิชเพสตรี้หน้าต่างๆณ ห้องเบเกอรี่ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 7
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 7 (วันอาทิตย์) เเละมอบวุฒิบัตรการจบหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากโดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและวิทยากรควบคุมการสอบปฏิบัติ ณ ห้องบรรยายและสาธิต และ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรขนมไทย (Plus) รุ่น 2
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ขนมไทย รุ่น 2 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนูข้าวเหนียวมูน สีเหลืองกุ้ง ขนมเบื้องไทย(ไส้เค็ม/ไส้หวาน) และข้าวต้มมัด ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10305 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 202 (วันเสาร์)
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202 (วันเสาร์) โดยมี ดร. นิพันธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีในหัวข้อ การสื่อสาร ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานครัว อาหาร ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการนำเสนออาหาร ณ ห้องประชุมคณะพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 201
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 201 (วันเสาร์) โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู ต้มยำกุ้ง แกงเผ็ดเป็ดย่าง หมี่กรอบ และสาคูเปียกลำไย ณ ห้อง 10102 (ทฤษฎี) และ 10304 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/2567 ฝึกอบรมการทำอาหารและขนมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง ICS42 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรม Culinary​ School​ Open​ House​ "จิ๋วแต่แจ๋ว" TCAS 67 รุ่นที่ 3 - 4
วัน​ที่​ 25-26 พฤศจิกายน​ 2566​ โรงเรียนการเรือน และ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดกิจกรรมโครงการ​ Culinary​ School​ Open​ House​ “จิ๋วแต่แจ๋ว” TCAS 67 รุ่นที่ 3 - 4 เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566​ ดังนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566​ กิจกรรมแยมโรล​ โดยมี​ อ.ชมนาท ชื่นฉ่ำ เป็นวิทยากร​ และกิจกรรมทาโกะยากิ​ โดยมี​ ผศ.ดร.โสรัฐ วิสุทธิแพทย์​ เป็นวิทยากร​ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566​ กิจกรรมบานาน่าเค้ก โดยมี​ ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากร​ และกิจกรรมกระทงทอง โดยมี​ ผศ.จารุณี วิเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้อง ICS41 และ ICS42​ พร้อมทั้งสัมภาษณ์​นักเรียนที่สนใจเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการเรือน​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ ณ​ ห้องประขุม​ Hall​ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ 50 พรรษาฯ​ ศูนย์​วิทยาศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​สวน​ดุสิต​ ถนนสิรินธร
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 7
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานอาหารตะวันตก (Plus) รุ่น 7 (วันอาทิตย์) โดยมีอาจารย์ภัชราพร เปี่ยมชูชาติ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู Paella, Gazpacho, Escabeche และ Churros ณ ห้องบรรยายและสาธิต และ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ (Plus) รุ่น 39
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ (Plus) รุ่น 39 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในเมนู แอปเปิลครัมเบิ้ลพาย ฟรุ๊ตทาร์ต และเลมอนเมอแรงค์พาย ณ ห้องเบเกอรี่ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรขนมไทย (Plus) รุ่น 2
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย รุ่น 2 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆรวี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู ขนมชั้น ไข่หงษ์ กล้วยแขก เเละข้าวเม่าทอด ณ องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10305 (ปฏิบัติ) อาคาร 10 ชั้น 1 และ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0422905
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup