6
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน พฤษภาคม 2564
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน พฤษภาคม 2564 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 พฤษภาคม 2564) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
สาธิตประกอบอาหารออสเตรเลียให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย โดยได้รับเกียรติจาก Chef Jane Zoller และ Culinary Student Jessica Bingham จากสถาบัน Tafe Queensland ณ ห้อง สาธิตและบรรยาย อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมการประกอบอาหารไทยและขนมไทยในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านอาหาร จาก สถาบัน TAFE Queensland, Australia
วันที่ 13 - 20 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมการประกอบอาหารไทยและขนมไทยในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านอาหาร จาก สถาบัน TAFE Queensland, Australia ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านอาหารจากสถาบัน TAFE Queensland Australia
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านอาหาร จากสถาบัน TAFE Queensland Australia และ นำเยี่ยมชมโฮมเบเกอรี่ โครงการอาหารกลางวัน 1 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ตลาดสด อตก รวมถึงอบรมการประกอบอาหารและเรียนรู้วัตถุดิบอาหารไทยโดยมีดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2563 ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
งานทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการ ประจำปี 2563
วันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทำบุญวันครบรอบเปิดดำเนินการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
วันที่ 4-5 มกราคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย1 โดยมีอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สวัสดีปีใหม่ 2563
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดี รองอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานภายนอกต่างๆ
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1 โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูแกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงเทโพ แกงกระหรี่ไก่ พะแนงหมู ฉู่ฉี่ปลาทูสด และหมูสะเต๊ะ ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนธันวาคม (ภาคทฤษฎี วันที่ 13 ธันวาคม 2562 และภาคปฏิบัติ วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตร เค้กและคุกกี้1
วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมีอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมการทำขนมหวานให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานการท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย ให้ดำเนินจัดอบรมหลักสูตรการทำขนมหวานให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 40 ท่าน โดยมีอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ตำแหน่งผู้ช่วยสอน เป็นวิทยากรและให้ความรู้ในเมนู Serradura Pudding ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0230575
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup