5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 21 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก South Essex College จำนวน 18 คน โดยมี อาจารย์ณัจยา เมฆราวี เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทยในเมนูผัดกะเพรา ทับทิมกรอบ มัสมั่นเนื้อ น้ำพริกลงเรือและการแกะสลักผัก
อบรมระยะยาว หลักสูตรเค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79
วันที่ 20 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร เค้กและคุกกี้ (Plus) รุ่น 79 (วันเสาร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นวิทยากรในหัวข้อ Cost Control และ สุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งปฐมนิเทศรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม ณ ห้องประชุมบุญชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันที่ 20 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี อาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู ปอเปี๊ยะ ถุงทอง ขนมปังหน้าหมู ณ ห้องปฏิบัติการ 10305 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติอาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 201
วันที่ 20 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น 201 (วันเสาร์) โดยมี ดร.พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู ต้มส้มปลากระพง น้ำพริกกะปิ (ผักทอด ผักต้ม ผักสด) หมี่กะทิ และข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10304 (ปฏิบัติ) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 1 และชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 20 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก South Essex College จำนวน 18 คน เดินทางไปทัศนศึกษาชมวิถีชีวิตชุมชนเกาะเกร็ด ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 19 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก South Essex College จำนวน 18 คน โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิตอาหารไทย
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202(วันเสาร์)
วันที่ 20 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202 (วันเสาร์) โดยมี ผู้ช่วยศาตรจารย์โสรัจน์ วิสุทธิเเพทย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีเเละปฎิบัติ ในเมนู เเกงเลียง ผัดไทย เเกงป่าลูกชิ้นปลากราย เเละขนมกล้วย ณ ห้องปฏิบัติการ ICS42 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)
วันที่ 18 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล 1/2567 (อบรมวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนจากสหราชอาณาจักร) ภายใต้โครงการ London-Bangkok World City Links 2024 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์และนักเรียน จาก South Essex College จำนวน 18 คน โดยมี ดร.นิพัทธ์ชนก นาถพินิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในส่วนทฤษฎี วัตถุดิบของอาหารไทย ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรขนมไทย (Plus) รุ่น 2
วันที่ 14 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ขนมไทย รุ่น 2 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์สุปรียา ถาวรรักษ์ และอาจารย์นฤนาท ลิ้มอุทัยรัตน์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ในเมนู กล้วยไข่เชื่อม หยกมณี ซ่าหริ่ม และกล้วยทอด ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 (ทฤษฎี) และห้องปฏิบัติการ 10305 (ปฏิบัติ) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 1 และ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202(วันเสาร์)
วันที่ 13 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 202 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพวัลย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ การเตรียมตัวก่อนเข้าครัว (การแต่งกายและอุปกรณ์เครื่องครัว) และภาคปฏิบัติในเมนู ไก่สะเต๊ะ ยำหมูย่าง ข้าวผัดกะเพราไก่ ถุงทอง
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0422906
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup