5
Prev
Next
 
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของCovid-19
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 โดยมีอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน กรกฎาคม 2565
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน กรกฎาคม 2565 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565) รับเพียง 12 ท่านเท่านั้น
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 1 โดยมีอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมี อาจารย์วันธนา ลวณางกูร และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ รวมถึงเทคนิคและศิลปะการชงกาแฟ และสาธิตในเมนู กาแฟ ร้อน-เย็นต่างๆ ชาและเมนูยอดนิยมในร้านกาแฟดังต่างๆ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างไทย 1
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างไทย1 ในเมนู กระทงทอง กรวยกะหรี่ ถุงทอง ช่อม่วงไส้ฟัก ขนมจีบไทยไส้ปลา ขนมต้มใบเตย และปั้นขลิบไส้กุ้ง ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง 1
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมปัง1 ในเมนู ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังโฮลวีท ขนมปังแซนวิช ขนมปังไส้กรอก ขนมปังชินนาม่อนโรล ขนมปังหมูหยองพริกเผา ณ ห้อง10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยมีวาระสำคัญเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2564 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รหัส 65 การรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS 65 การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา รวมถึงพูดคุยกับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง
 อบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย โดยมีเมนูสเต็ก ได้แก่ สเต็กหมู สเต็กปลาแซลม่อน น้ำสลัดน้ำข้น น้ำสลัดงา น้ำสลัดข้าวโพด น้ำสลัดส้มหวาน น้ำสลัดธัญพืช และน้ำสลัดซีซ่าร์ น้ำสลัดเต้าหู้นมถั่วเหลือง น้ำสลัดใส สูตร1และ สูตร 2แบบญี่ปุ่น ณ ห้อง10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0274862
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup