Prev
Next
 
อบรมหลักสูตร 1 Day Trendy Bakery Workshop บ.สยามเมกซ์ จำกัด รุ่น3
วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด
งานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรมงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 โดยมีสาธิตการประกอบอาหาร และนิทรรศการแสดงผลงานด้านอาหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน TICC 2017
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกการแข่งขัน TICC 2017 (Thailand´s 23rd International Culinary Cup) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประกอบอาหาร ครั้งที่ 27 ระดับภาค
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บุคลากร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประกอบอาหาร ครั้งที่ 27 ระดับภาค
สาธิตอาหารและขนมไทยโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่9 ประจำปี60
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ สาธิตอาหารและขนมไทยให้กับเยาวชนไทย-เวียดนาม ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที 9 ประจำปี2560 ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
การแข่งขันประกอบอาหารงานTRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services)
วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน TRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
วิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาตอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วิทยากรโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ณ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการดำเนินงานให้คำแนะนำการผลิตอาหารให้กับเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานให้คำแนะนำการผลิตอาหารให้กับเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
อบรมหลักสูตรอาหารไทยให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 4-5, 11-12 กรกฏาคม 2560 และ 1-3 สิงหาคม 2560 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทยให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคาร12 ชั้น6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0080070
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup