Prev
Next
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่นที่4
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆ
งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่10
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากกรมหม่อนไหม เข้าร่วมงานและเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที10 ประจำปี2558" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โครงการอบรมการพัฒนาพนักงานบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เบเกอรี่)
เมื่อวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำเบเกอรี่
โครงการอบรมการพัฒนาพนักงานบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (อาหารไทย)
เมื่อวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำอาหารไทยแบบสมัยใหม่
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร แซ่สี ผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบเบเกอรี่
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหารให้แก่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหาร ได้แก่เมนูซอสผัดไทย ซอสส้มตำ และซอสเปรี้ยวหวาน ให้แก่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหารให้แก่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหาร ได้แก่เมนูสเต๊กหมู สเต๊กปลา น้ำสลัด
สาธิตการประกอบอาหารไทยวันเยี่ยมชม ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เจ้าของกิจการร้านอาหารไทย ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่นครชิคาโก เพื่อชมการสาธิตการประกอบอาหารไทย ในเมนู ถุงทอง ยำถั่วพู แพนงแกะ และบัวลอยเผือก โดยอาจารย์วิไลรัตน์ กรนพเกล้า
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ เป็นวิทยากรสาธิตห้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบเบเกอรี่
The 5th Annual ILAC International Conference on Language and Culture
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดอาหารว่างและขนมเบรค ในงาน The 5th Annual ILAC International Conference on Language and Culture ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Moving Towards an Integration of Language and Culture
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0065878
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup