Prev
Next
 
งานทำบุญบ้านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับการติดต่อจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ ให้เป็นผู้จัดอาหารและบริการในงานทำบุญบ้าน ณ บ้านพักพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อบรมหลักสูตร Regional Soy Bakery Training – Train the Trainer
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท U.S. Soybean Export Council จัดหลักสูตรอบรม Regional Soy Bakery Training – Train the Trainer
กิจกรรมการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและมีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือ โดยเชิญชวนบุคลากรภายในสังกัดโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตและบุคลากรสังกัดภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดกิจกรรม “การประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายและนำเงินรายได้ที่เกิดขึ้น นำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ผ่านทางสภากาชาติไทย
ถ่ายทำวีดีทัศน์สาธิตการประกอบอาหารไทยและขนมไทย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดถ่ายทำวีดีทัศน์สาธิตการประกอบอาหารไทยและขนมไทย เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้แก่สาธารณชนชาวแคนาดาและชาวต่างชาติ
อบรมเบเกอรี่แก่นักโภชนาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่28-29 เมษายน 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเบเกอรี่ให้แก่นักโภชนาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมการประกอบอาหารและขนมหวาน บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
วันที่ 25 เมษายน 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับบริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด ได้จัดกิจกรรมการทำเบเกอรี่
คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ 21 เมษายน 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านครัวและการประกอบอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโรงแรม
กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ"ปกิณกะคดีอาหารไทย"
กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ"ปกิณกะคดีอาหารไทย"
จัดอบรมให้กับพนักงานบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคคลากรบริษัทซีพี-เมจิ จำกัด ในด้านการชงกาแฟร้อน-เย็น ไอสกรีม และเบเกอรี่ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท
คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 24 มีนาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เพื่อเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์นอกห้องเรียน
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0061875
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup