Prev
Next
 
วิทยากรรายการโทรทัศน์เพือการศึกษา (กศน.)
ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2558 สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญอาจารย์สังวาลย์ ธรรมษา รองผู้จัดการ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต...
อบรมการทำราเมงและน้ำแกง ให้กับบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่ 28 มกราคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตร่วมกับบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จัดอบรมการทำราเมงและน้ำแกง ให้กับบุคลากร
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมเบเกอรี่ให้แก่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
วันที่ 22 มกราคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมเบเกอรี่
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศสหราชอาณาจักร
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาจาก John Moores University เมืองลิเวอร์พูล ประเทศสหราชอาณาจักร ในวันที่ 15 , 19 , 29 มกราคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิไลรัตน์ กรนพเกล้า ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอาหารไทย ในเมนู กระทงทอง ต้มข่าไก่ และผัดไทย
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมการประกอบอาหารและเบเกอรี่
วันที่ 19 มกราคม 2558 เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมด้านการประกอบอาหารและเบเกอรี่ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สนใจทั่วไป
อบรมและพัฒนาระบบการจัดการครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการครัวให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นำทีมโดย อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ ผู้อำนวยโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
งานเลี้ยงปีใหม่ ณ บ้านพัก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับกาติดต่อจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ ให้ดูแลอาหารในงานเลี้ยงรับรองแขก ณ บ้านพัก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 31 ธ.ค. 57
อบรมเชิงปฏิบัติการตกแต่งคัพเค้กให้แก่พนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด(ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 อาจารย์สังวาลย์ ธรรมษา รองผู้จัดการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และทีมงานโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยสาธิตการตกแต่งคัพเค้กให้แก่พนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิลจำกัด(ประเทศไทย)
วิทยากรสาธิตกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น"งานเกษตรแฟร์ ปากช่อง 2557"
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 อาจารย์สังวาลย์ ธรรมษา รองผู้จัดการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้ "งานเกษตรแฟร์ ปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2557"
การแข่งขันประกวดเมนูอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการแปรผลการวิจัยสุขภาพสู่ภาคปฏิบัติ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมพ่อครัวไทย จัดการแข่งขันประกวดเมนูอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0065325
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup