Prev
Next
 
สาธิตทำอาหารไทยให้กับบุคคลทั่วไป ที่ Chicago Botanic Garden
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกร่วมกับ Chicago Botanic Garden จัดการสาธิตปรุงอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญมาเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรทำอาหารไทยให้กับบุคคลทั่วไปที่ Chicago Botanic Garden โดยอาจารย์วิไลรัตน์ กรนพเกล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Tourism, Hospitality and Culinary Arts Intenational Conference
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนการอาหารนานชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดอาหารว่างในเมนู "ข้าวเหนียวมะม่วง" สำหรับงาน Tourism, Hospitality and Culinary Arts International Conference
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารให้กับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารชาวลาว
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารให้กับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจร้านอาหารชาวลาว ระหว่างวันที่ 3-6 และ 8-10 มิ.ย. 58
 คณะเยี่ยมชมจากเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจศึกษา จาก Pennsylvaniza State University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 10 ท่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการขนมไทย งานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่5
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรขนมไทย ภายใต้งาน ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 5 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบที่1 เวลา 9.00-12.00น. รอบที่2 เวลา 13.00-16.00น. ซึ่งโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตร่วมกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างอาชีพ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านขนมไทย ในเมนูลูกชุบ หยกมณี และค้างคาวเผือก
ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 5
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 5” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรโภชนาบำบัดและการบริหาร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมหลักสูตรโภชนาบำบัดและการบริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และทักษะด้านโภชนาบำบัดของนักโภชนาการประจำโรงพยาบาล
THAIFEX 2015 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2015)
เมื่อวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2015 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2015) ที่จัดขึ้น ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของโรงเรียนการอาหารฯ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น (พฤษภาคม 2558)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารและขนมจากผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่นให้กับผู้โชคดีทางจากซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกนิตยสาร Gourmet & Cuisine โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิไลรัตน์ กรนพเกล้าเป็นผู้สาธิตและให้ความรู้ 3 เมนู ได้แก่ พานนาคอตต้าชาเย็น, ข้าวหน้ากุ้งทอดภูเขาไฟ, และไข่ตุ๋นภูเขาไฟ
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0067384
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup