Prev
Next
 
สาธิตการทำอาหารอาเซียน งาน ASEAN Festival ภายใต้หัวข้อ "Welcome to  the ASEAN Community” ณ สยามซิตี้พาร์ค สวนสยาม
สาธิตการทำอาหารอาเซียน งาน ASEAN Festival ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ "Welcome to the ASEAN Community” ณ สยามซิตี้พาร์ค สวนสยาม
ร่วมออกบูทแสดงผลงานการส่งเสริมอาชีพ งานเปิดโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจ.นครปฐม
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) เข้าร่วมออกบูทแสดงผลงานการส่งเสริมอาชีพ งานเปิดโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
อบรมหลักสูตรอาหาร สื่อสารความรู้สึกดีๆ ให้กันได้ รักคำโตโต "Healthy Menu for Dad"
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต)จัดอบรมหลักสูตรอาหาร สื่อสารความรู้สึกดีๆ ให้กันได้ รักคำโตโต "Healthy Menu for Dad" ให้กับลูกค้าของเครือเบทาโกร ณ อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการฝึกอบรมชีสแท้จากแคลิฟอร์เนีย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชีสแท้จากแคลิฟอร์เนีย
อบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ
นที่ 13-14 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ(Food Handling) ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบส่วนตัว ไอศกรีมรสต่างๆ
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบส่วนตัว ไอศกรีมรสต่างๆ ให้แก่ คุณเกศณี กาญจนคีรีธำรง
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2558
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine
หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารและการตลาดระหว่างองค์กร
ในวันที่ 25,28 กันยายน 2558 และ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารและการตลาดระหว่างองค์กร(CPF)
นักเรียนทุนGuildford Young Collegeเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและฝึกอบรมการประกอบอาหารและขนมไทย
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครโฮบาร์ต รัฐแทสมาเนียในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบันGuildford Young College จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Mr.Luke Roe และ Ms.Jessica Martin
 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 28 กันยายน 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 15 ท่าน
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0071301
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup