Prev
Next
 
เยี่ยมชมจาก Majapahit Tourism Academy ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้รับการติดต่อจาก Majapahit Tourism Academy เมืองสุราบายา เกาะชวาฝั่งตะวันออก ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนทางด้านอาหารและขนมของสถาบันเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการอาหาร
FoodPack Asia 2015
วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญจากผู้จัดงานแสดงสินค้า FoodPack Asia 2015 ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงศักยภาพด้านการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมสาธิตการประกอบอาหารและนำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไปจำหน่ายอีกด้วย
วิทยากรรายการโทรทัศน์เพือการศึกษา (กศน.)
ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2558 สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญอาจารย์สังวาลย์ ธรรมษา รองผู้จัดการ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต...
อบรมการทำราเมงและน้ำแกง ให้กับบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่ 28 มกราคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตร่วมกับบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จัดอบรมการทำราเมงและน้ำแกง ให้กับบุคลากร
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมเบเกอรี่ให้แก่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
วันที่ 22 มกราคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมเบเกอรี่
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศสหราชอาณาจักร
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาจาก John Moores University เมืองลิเวอร์พูล ประเทศสหราชอาณาจักร ในวันที่ 15 , 19 , 29 มกราคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิไลรัตน์ กรนพเกล้า ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอาหารไทย ในเมนู กระทงทอง ต้มข่าไก่ และผัดไทย
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมการประกอบอาหารและเบเกอรี่
วันที่ 19 มกราคม 2558 เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมด้านการประกอบอาหารและเบเกอรี่ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สนใจทั่วไป
อบรมและพัฒนาระบบการจัดการครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการครัวให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นำทีมโดย อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ ผู้อำนวยโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
งานเลี้ยงปีใหม่ ณ บ้านพัก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับกาติดต่อจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ ให้ดูแลอาหารในงานเลี้ยงรับรองแขก ณ บ้านพัก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 31 ธ.ค. 57
อบรมเชิงปฏิบัติการตกแต่งคัพเค้กให้แก่พนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด(ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 อาจารย์สังวาลย์ ธรรมษา รองผู้จัดการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และทีมงานโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรและผู้ช่วยสาธิตการตกแต่งคัพเค้กให้แก่พนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิลจำกัด(ประเทศไทย)
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0061914
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup