Prev
Next
 
 Workshop อาหารและเบเกอรี่ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 Workshop ในโครงการส่งเสริมสยาม : ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว ในงาน "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน" ณ อาคาร ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา ปี 2560 รุ่นที่ 2
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา ปี 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารไทย
อบรมอาหารและเบเกอรี่สำหรับพนักงานเกษียณอายุของธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
วันที่ 28 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารและเบเกอรี่สำหรับพนักงานเกษียณอายุของธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
อบรมอาหารและเบเกอรี่สำหรับพนักงานเกษียณอายุของธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่1
วันที่ 27 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารและเบเกอรี่สำหรับพนักงานเกษียณอายุของธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1
 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัย Bandung Institute of Technology
วันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมอาจารย์และนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย จาก Bandung Institute of Technology
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 เดือนมิถุนายน 2560
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระดับ1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 23 มิถุนายน 2560) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรอาหารว่างแบบญี่ปุ่นให้กับสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารว่างแบบญี่ปุ่นให้กับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การประกอบอาชีพและทดลองปฎิบัติอาชีพ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การประกอบอาชีพและทดทองปฎิบัติอาชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการแนะแนวอาชีพ
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารไทย
วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2560 อาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยสอน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝึมือ สาขา การประกอบอาหารไทย
สาธิตและสอนอาหารไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่2
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้จัดสาธิตและสอนอาหารไทยให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ รุ่นที่2 จำนวน 42 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0079819
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup