Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2560
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2560 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 12 ตุลาคม 2560) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับชาวต่างชาติ หลักสูตร "แลกเปลี่ยนความรู้ คู่วัฒนธรรมไทย"
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"แลกเปลี่ยนความรู้ คู่วัฒนธรรมไทย" สำหรับชาวต่างชาติให้กับบริษัท อีทีเอ(ประเทศไทย)จำกัด
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 โรงเรียนการเรือนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการประกอบอาหารแก่อาจารย์สายอาหารของหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เยี่ยมชมนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ตรัง
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ตรัง และคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
Villeroy & Boch Culinary World Cup 2014 (Expogast)
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์จารึก ศรีอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และนายวรดล ประสม และนายอภิญญะ สุนพคุณศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ร่วมกับ Thailand Culinary Academy เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Villeroy & Boch Culinary World Cup 2014 ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก
นักศึกษาจาก Guildford Young College ฝึกงานด้านอาหารไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 นักศึกษาจาก Guildford Young College รัฐแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Joshua Mikoda และ Mr. Charlie Bird ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกงานกับทางโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
การสาธิตอาหาร โดย Chef Glenn Dentice
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนการเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา โดย Chef Glenn Dentice ซึ่งได้รับความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางด้านอาหารให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาหาร โดย Chef Stephane Jakic
Advance French Cooking โรงเรียนการเรือนจัดทำโครงการ "แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาหาร" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสถาบัน Ferrandi ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก Chef Stephane Jakig เป็นวิทยากร
ถ่ายรายการดารา...ศาสตร์
วันที่ 22-23 พ.ย. 57 บริษัท สานฟ้า จำกัด ผู้ผลิตรายการดาราศาสตร์ ได้ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ศาสตร์แห่งอาหารไทย
คณะเยี่ยมชมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 30 กันยายน 2557 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมสถานที่
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่ประนอม (พฤศจิกายน 2557)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisineและผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาแม่ประนอม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประกอบอาหารให้แก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสาร
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0060174
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup