Prev
Next
 
5th Penang International Halal Chefs Challenge 2018
วันที่ 26-28 มกราคม 2561 ศุนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Penang International Halal Chefs Challenge 2018 ครั้งที่ 5 เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาหารฮาลาล ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
Real California Milk Culinary Academy Competition 2017
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ร่วมการแข่งขัน Real California Milk Culinary Academy Competition จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้วัตถุดิบหลักประเภทผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัยดุสิตธานี
Culinaire Malaysia @ Food and Hotel Malaysia 2017
วันที่ 26 - 29 กันยายน 2560 ตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน Culinaire Malaysia @ Food and Hotel Malaysia 2017 ที่จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Thailand International Culinary Cup 2017
วันที่ 6-10 กันยายน 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร TICC 2017 (THAILAND INTERNATIONAL CULINARY CUP 2017) ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา
TRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services)
วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารงาน TRAFS 2017 (Thailand Retail, Food & Hospitality Services) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 THAIFEX (THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2017)
วันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2017 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2017)
The Hub World of Food 2017 : Healthy Junk Food Challenge
วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงาน “THE HUB WORLD OF FOOD 2017จัดโดยห้างสรรพสินค้า THE HUB RANGSIT ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Thailand International Culinary Cup 2016
วันที่ 7-10 กันยายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร TICC 2016 (THAILAND INTERNATIONAL CULINARY CUP 2016) ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา
Thailand Ultimate Chef Challenge 2016
เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2016 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2016) ที่จัดขึ้น ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี
การแข่งขันประกอบอาหาร Thailand International Culinary Cup 2014
วันที่ 10-13 กันยายน 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAILAND INTERNATIONAL CULINARY CUP 2014 ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของโรงเรียนการอาหารฯ ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในครั้งนี้
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0020418
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup