5
Prev
Next
 
Thailand International Culinary Cup 2017
Thailand International Culinary Cup 2017
 

วันที่ 6-10 กันยายน 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร TICC 2017 (THAILAND INTERNATIONAL CULINARY CUP 2017) ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา   โดยนางสาวปัญจมา  ประภาพันธศักดิ์ อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ อาจารย์สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน โดยมีผลสรุปการแข่งขันประกอบอาหาร ดังนี้

วันที่ 6 กันยายน 2560

ประเภท Duck Main Course

นาย นราธิป คำนิล ได้ประกาศนียบัตร

นางสาว วริศรา สถาปนศิริ ได้ประกาศนียบัตร

ประเภท Wagyu Main Course

นาย บดินทร์เดชา ตันมาละ ได้เหรียญทองแดง

นางสาว รัตนาวดี แสนอู ได้ประกาศนียบัตร

 

วันที่ 8 กันยายน 2560

 ประเภท Modern Presentation Thai Cuisine 

นาย ภาณุวัฒ์ สายวงค์ ได้เหรียญทองแดง

นางสาว ณัฐชยา มหาวุฒิ ได้เหรียญทองแดง

นาย จิรวัฒน์ บัวไสว    ได้ประกาศนียบัตร

ประเภท Burgere innovation 

นาย วัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทอง  ได้เหรียญทองแดง

 

วันที่ 9 กันยายน 2560

ประเภท Classic Thai Cuisine

นาย ปัญญพัตน์ แสงจันทร์ ได้เหรียญเงิน

นาย จิรพนธ์ บุญเพ็ญ ได้ประกาศนียบัตร

ประเภท The Best of Culinary Team Team of 3

นาย นิติภูมิ แก้วขาว ได้เหรียญทองแดง

นาย อัษฎา รัตนสร้อย ได้เหรียญทองแดง

นาย อภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ ได้เหรียญทองแดง

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและช่วยส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาในการแข่งขันประกอบอาหารครั้งถัดๆไปกันด้วยนะคะ

 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12 กันยายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001602
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup