5
Prev
Next
 
การแข่งขัน"SDU Young Chef Challenge 2019" เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สถาบัน TAFE Queensland ประเทศออสเตรเลีย จัดการแข่งขัน "SDU Young Chef Challenge 2019" เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ( Main ) อาคาร 12 ชั้น 6ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โดยผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่ นายนัฐ เปรมใจ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาววิกานดา ศรีวังราช  นักศึกษาหลักสูตรการกำหนดและการประกอบอาหาร และ นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว นักศึกษาหลักสูตรการกำหนดและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาโดย //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 สิงหาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0001578
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup