5
Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 25 ตุลาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ณ เมือง    มุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาหารไทยให้แก่พ่อครัวของโรงแรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายการบริโภคอาหารไทยในเมืองมุมไบ และยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก...
อบรมการทำอาหารไทยให้บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดการเปิดอบรมการทำขนมไทยสำหรับพนักงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
วันที่ 2 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine และผลิตภัณฑ์ Carnation จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารแก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสาร....
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล
วันที่ 2 สิงหาคม 2557 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine และผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารแก่ผู้โชคดีทางบ้านของทางนิตยสารเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางมิตรผล...
Thai Restaurant Week in Chicago 2014
ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดงาน Thai Restaurant Week in Chicago 2014 ขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2557 โดยทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญอาจารย์วิไลรัตน์ กรนพเกล้า...
โครงการอบรมฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น
สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดทำโครงการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น(หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2557 - 2 กรกฎาคม 2557...
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น
วันที่ 29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนการอาหารนาชาติสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine และผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชชญา รักตะกนิษฐ ...
โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สอนอาหารไทยแก่ชาวญี่ปุ่น
สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้อาหารและวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2557...
งาน Thai Lifestyle Fair ครั้งที่ 2 (Thailand Week 2014) ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน Thai Lifestyle Fair ครั้งที่ 2 (Thailand Week 2014) ที่ Tunjungan Plaza ณ เมืองสุราบายา ประเทศสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นงานใหญ่ลำดับที่ 2 ของปี ...
บริษัทคราทอส ดูงาน โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคราทอส ในการศึกษาดูงานโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ...
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0391391
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup