Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน มิถุนายน 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน มิถุนายน 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 มิถุนายน 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
คณะเยี่ยมชมจากกิจกรรมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบวิจัยด้านครัวไทย
วันที่ 9 กันยายน 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกิจกรรมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบวิจัยด้านครัวไทยสู่ครัวต่างประเทศ
คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
วันที่ 7 กันยายน 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมคณะอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 10 ท่าน
ให้การต้อนรับผู้เข้ารอบการประกวด เจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่2
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากผู้เข้ารอบการประกวด เจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่2
อบรมเชิงปฏิบัติการคณะแม่บ้านกรมการสัตว์ทหารบก
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขนมไทยให้แก่คณะแม่บ้านกรมการสัตว์ทหารบก
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่นที่4
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆ
งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่10
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเชิญจากกรมหม่อนไหม เข้าร่วมงานและเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที10 ประจำปี2558" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โครงการอบรมการพัฒนาพนักงานบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เบเกอรี่)
เมื่อวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำเบเกอรี่
โครงการอบรมการพัฒนาพนักงานบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (อาหารไทย)
เมื่อวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำอาหารไทยแบบสมัยใหม่
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร แซ่สี ผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบเบเกอรี่
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหารให้แก่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหาร ได้แก่เมนูซอสผัดไทย ซอสส้มตำ และซอสเปรี้ยวหวาน ให้แก่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0075080
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup