Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ธันวาคม 2561
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ธันวาคม 2561 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 ธันวาคม 2561) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายในงาน“เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เข้าร่วมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายในงานแสดงสินค้า “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม หัวหน้าโครงการอบรมอาหารยุโรป โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมเป็นผู้จัดทำอาหารสำหรับการผลิตสารคดี รายการกระจกหกด้าน ณ สตูดิโอ บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด
งานแข่งขัน The Hub World of Food 2017 : Healthy Junk Food Challenge
วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงาน “THE HUB WORLD OF FOOD 2017จัดโดยห้างสรรพสินค้า THE HUB RANGSIT ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนอังกฤษ
วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารและวัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักเรียนอังกฤษจำนวน 9 คน
 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจาก Zhejiang Normal University
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจาก Zhejiang Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
จัดสาธิตการประกอบอาหารในเมนูก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดสาธิตการประกอบอาหารในเมนูก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ในงาน แถลงข่าว “โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อทดสอบตลาดตามแนวทางมรดกโลกกินได้”
จัดสาธิตการประกอบอาหาร งาน Jobs for Thailand 4.0
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดสาธิตการประกอบอาชีพในรูปแบบต่างๆ
จัดเลี้ยงอาหารงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 27 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำอาหารจัดเลี้ยงงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาธิตการทำอาหารแปรรูปจากพืชให้กับนร.อนุบาลชั้นปีที่2 ละอออุทิศ
วันที่ 25 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนละอออุทิศ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 47 ท่าน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การแข่งขันคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันTUCC 2017
เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้จัดการแข่งขันคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร TUCC 2017 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2017)
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0087734
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup