Prev
Next
 
อบรมส่วนบุคคล หลักสูตรเบเกอรี่ วันที่ 25 เมษายน 2559
วันที่ 25 เมษายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมส่วนบุคคล หลักสูตรเบเกอรี่ ให้แก่ คุณเกศณี กาญจนคีรีธำรง
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมของนักศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 25 เมษายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมของนักศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดหาทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 23-24 มี.ค. 59 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือจัดหาทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
อบรมส่วนบุคคล หลักสูตรเบเกอรี่
วันที่ 21 มีนาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมส่วนบุคคล หลักสูตรเบเกอรี่ ให้แก่ คุณเกศณี กาญจนคีรีธำรง นักธุรกิจจังหวัดสตูล
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์
วันที่ 14 มีนาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนละอออุทิศ
วันที่ 2 มีนาคม 2559 ให้การต้อนรับพร้อมสาธิตเมนูคุกกี้ช็อคโกแลตชิพ ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมส่วนบุคคลชาวลาว หลักสูตรเบเกอรี่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมส่วนบุคคลชาวลาว หลักสูตรเบเกอรี่ ในเมนู วาฟเฟิล เค้กกล้วยหอม เค้กส้มหน้านิ่ม และชูว์ครีม โดยอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์ุ
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
จัดบริการอาหารว่างคาวและหวาน ในงานเปิดตัวฑูตวัฒนธรรมอาเซียน
ในวันที่ 11 ก.พ. 59 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดบริการอาหารว่างคาวและหวาน ในงานเปิดตัวฑูตวัฒนธรรมอาเซียน
การสาธิตเครื่องดื่ม หัวข้อเคล็ดลับสูตรอร่อย วันที่ 29 ม.ค. 59
ในวันที่ 29 ม.ค. 59 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อเคล็ดลับสูตรอร่อย
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0084986
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup