Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มกราคม 2562 [1 - 31 มกราคม 2562]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 34 (วันอาทิตย์) [17 มีนาคม 2562 - 2 มิถุนายน 2562 ]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 171  [รุ่น 171 (วันอาทิตย์) : 10 มีนาคม 62 - 23 มิถุนายน 62]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 70 (วันเสาร์) [9 กุมภาพันธ์ 2562 - 20 เมษายน 2562]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 86 (วันเสาร์) [9 กุมภาพันธ์ 2562 - 27 เมษายน 2562]
 

 
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 12-13 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 2 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระดับ2 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรการทำสลัดโรลให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรการทำสลัดดโรลให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ณ สำนักงานใหญ่ เพลินจิต
อบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและขนมปัง ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์ และ อาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดเลี้ยงงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ทำอาหารจัดเลี้ยงงานประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในเมนู บะหมี่เป็ดย่างและหมูแดง ณ ห้องประชุมลำพอง และห้องอาหาร vip1 โรงแรมดุสิตเพลส
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 ธันวาคม 2561 และภาคปฏิบัติ วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0939607
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup