Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2562 [1 - 31 พฤษภาคม 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน เมษายน 2562 [1 - 30 เมษายน 2562]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันเสาร์) [25 พฤษภาคม 2562 - 20 กรกฎาคม 2562]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 172 (วันเสาร์) (เต็มแล้วค่ะ) [รุ่น 172 (วันเสาร์) : 11 พฤษภาคม 62 - 24 สิงหาคม 62]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 87 (วันอาทิตย์) [12 พฤษภาคม 2562 - 21 กรกฏาคม 2562 ]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 34 (วันอาทิตย์) [12 พฤษภาคม 2562 - 14 กรกฏาคม 2562 ]
 

 
กิจกรรม "หลากหลายรสจากไข่" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม "หลากหลายรสจากไข่" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing eggs เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง จังหวัดนครนายก
กิจกรรม "หลากหลายรสจากไข่" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
วันที่ 18 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม "หลากหลายรสจากไข่" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing eggs เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 17 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนเมษายน (ภาคทฤษฎี วันที่ 5 เมษายน 2562 และภาคปฏิบัติ วันที่ 10 - 11 เมษายน 2562 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมจัดกิจกรรม "หลากหลายรสจากไข่" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019
วันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม "หลากหลายรสจากไข่" ให้กับนักเรียนในโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing eggs เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมยกระดับพ่อครัวแม่ครัวไทยสู่ครัวโลก
วันที่ 4 เมษายน 2562 ว่าที่ ร้อยตรีธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 3 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารอิตาเลี่ยน ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0979444
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup