8
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤษภาคม 2563 [1 - 31 พฤษภาคม 2563]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน เมษายน 2563 [1 - 31 เมษายน 2563]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มีนาคม 2563 [1 - 31 มีนาคม 2563]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันเสาร์) 78ชั่วโมง [11 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2563 ]
หลักสูตรตกแต่งเค้ก แบบ Drip Cake (1 วัน) [วันที่ 25 เมษายน 2563]
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรอาหารสำหรับงานพิธีการ [วันที่ 30 พฤษภาคม 2563]
Cookery for Kids (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [เดือน เมษายน 2563]
Cookery for Children (ระยะเวลาเรียน ครึ่งวัน) [วันที่ 9 พฤษภาคม 2563]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 181-182 (96 ชั่วโมง) [รุ่น 181 (วันเสาร์) : 5 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2563  // รุ่น 182 (วันอาทิตย์) : 20 กันยายน - 20 ธันวาคม 2563]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) [วันที่ 10 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม 2563]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 36 (วันเสาร์) [25 เมษายน - 20 มิถุนายน 2563]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 90 (วันเสาร์) [9 พฤษภาคม - 11 กันยายน 2563]
 

 
อบรมระยะสั้น ขนมอบเบื้องต้น1
วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 1 โดยมี อาจารย์วิวรรณ พลศรี และ อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
วันที่ 11 - 12 กรกฏาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมี อาจารย์วิวรรณ พลศรี และ อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ
วันที่ 21 มีนาคม 2563 // วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ โดยมีอาจารย์นราเดช ผู้วานิช และอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรชะลอวัย ชะลอโรค
วันที่ 14 มีนาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรชะลอวัย ชะลอโรค โดยมี อาจารย์ยศพร พลายโถ เป็นวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ และ อาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมอาหารเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสังเวช
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมอาหารเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสังเวช จำนวน 8 ท่าน โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ และอาจารย์วิวรรณ พลศรี เป็นผู้ช่วยวิทยากรสาธิต ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ให้การต้อนรับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
วันที่ 9 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร พร้อมคณะทำงาน ในการเยี่ยมชมการบริหารจัดการและพื้นที่หน่วยงานทางด้านอาหาร ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร