Prev
Next
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 60  [14 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน มิถุนายน 2558 [1-30 มิถุนายน 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน พฤษภาคม 2558 [1-31 พฤษภาคม 2558]
หลักสูตร Modern Dessert 65 ชั่วโมง รุ่น 5 [20 มิถุนายน 2558 - 22 สิงหาคม 2558]
 

 
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรร้านอาหารชิงช้าชาลี
ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของร้านอาหาร”ชิงช้าชาลี”
งานแถลงข่าวร้านอาหารชิงช้าชาลี
ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตได้ร่วมจัดงานแถลงข่าวร้านอาหารชิงช้าชาลี ณ สยามพารากอน
วิทยากรสาธิตกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ
วันที่ 3-6 มีนาคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตเข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหาร ในเมนู น้ำพริกนครบาล น้ำพริกลงเรือตามเสด็จ ข้าวยำ และน้ำสลัดต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอาหาร ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกระบี่
งาน Thailand Week 2015 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
อาจารย์นคร แซ่สี หัวหน้าโครงการอบรมอาหารไทย โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนการประกอบอาหารไทย ร่วมกับเชฟจากโรงเรียนสอนการทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0110785
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup