Prev
Next
 
ร่วมงาน "มหกรรมตลาดเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์งาน ผลผลิตศิษย์อุทยานฯ และเครือข่าย ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ"
ร่วมงาน "มหกรรมตลาดเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์งาน ผลผลิตศิษย์อุทยานฯ และเครือข่าย ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ"
 

วันที่ 18 - 22 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน ได้นำรถโมบายเบเกอรี่สวนดุสิต ร่วมออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  ภายในงาน "มหกรรมตลาดเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์งาน ผลผลิตศิษย์อุทยานฯ และเครือข่าย ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ" ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดนิทรรศการ  "พิพิธชัยพัฒนา" ในการนี้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย "เค้กส้มป๊อปปี้ซีด" แด่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

ภาพและข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 กันยายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000126
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup