Prev
Next
 
วิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยากรโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

วันที 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง นักการอาหาร(การอาหาร)  เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเมนูอาหารญี่ปุ่นซูชิหน้าต่างๆ  เพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ให้กับประชาชนในเขตตำบลบางแก้ว จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 กรกฏาคม 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000076
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup