Prev
Next
 
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่5)
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2018 (ครั้งที่5)
 

วันที่ 9 - 10  มิถุนายน  2561 อาจารย์นคร แซ่สี ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และนาย พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการอบรมระยะสั้น โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญจาก บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด  เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการทำเบเกอรี่สำหรับแจกชิมในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "เบเกอรี่สไตล์ออร์คิด 2018"  ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู ดูโอ้ช็อกโกแลตมูส , คุกกี้ข้าวโอ๊ตกราโนลา , ชิฟฟอนเค้กมะพร้าวอ่อน , คริสปี้มอคค่าเอแคลร์ ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัด ชลบุรี   

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09 มิถุนายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000052
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup