Prev
Next
 
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Schoolcraft College
โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Schoolcraft College
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จาก Schoolcraft College รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 13 คน ในโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล ไปเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัตถุดิบไทย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำคณะนักเรียนและอาจารย์จาก Schoolcraft College รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 13 คน ในโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล ไปเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และเข้าร่วม Workshop อาหารไทย ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำคณะนักเรียนและอาจารย์จาก Schoolcraft College รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 13 คน ในโครงการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมอาหารสู่สากล ไปเยี่ยมชมการทำน้ำตาลมะพร้าว ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 มิถุนายน 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000257
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup