Prev
Next
 
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2017
สาธิตการทำเบเกอรี่แจกชิมสไตล์ออร์คิดปี 2017
 

อาจารย์นคร แซ่สี ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และนางสาวปภัสสร กุลศรี ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการอบรมอาหารไทย โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญจาก บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด  เป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการทำเบเกอรี่สำหรับแจกชิมในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "เบเกอรี่สไตล์ออร์คิด 2017"  ซึ่งประกอบไปด้วยเมนู  เค้กแครอทกับข้าวโอ๊ต , คาราเมลสไลซ์ , เบลเยี่ยมวาฟเฟิล และบราวนี่ครั๊นซี่ซีเรียลบาร์  ณ วันที่ 4- 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น และวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04 สิงหาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000250
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup