Prev
Next
 
สาธิตอาหารและขนมไทยโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่9 ประจำปี60
สาธิตอาหารและขนมไทยโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่9 ประจำปี60
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาธิตการทำอาหารและขนมไทยให้กับเยาวชนไทยและเวียดนาม ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ   ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานโครงการ  และอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิตเมนูต้มข่าไก่และขนมลูกชุบ โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19 กรกฏาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000337
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup