Prev
Next
 
อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา ปี 2560 รุ่นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาโครงการไทยศึกษา ปี 2560 รุ่นที่ 2
 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โครงการไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารไทย โดยมีอาจารย์พิเศษของโครงการ อาจารย์ ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้สอนในรายวิชา โดยมีอาจารย์นคร แซ่สี อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ และ คุณปภัสสร กุลศรี บุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการทำอาหาร ได้แก่เมนู หลนเต้าเจี้ยว ยำมะเขือยาว ต้มข่าไก่ แกงพะแนง ผัดฉ่า และ ขนมต้ม ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000360
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup