5
Prev
Next
 
แข่งขันประกอบอาหารรายการ FHA 2014
แข่งขันประกอบอาหารรายการ FHA 2014
 

อาจารย์ณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต รองหัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และอาจารย์ศุภพิชญ์ โอภาศวิศัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหารนานาชาติ ในรายการ FHA 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2557  โดยอาจารย์ศุภพิชย์ โอภาศวิศัลย์ คว้ารางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประเภท National Team ในกลุ่ม Hot Kitchen และอาจารย์ณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต คว้ารางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันประเภท Gourmet Team งานนี้นอกจากสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศแล้วยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย รวมถึงสมาคมวิชาชีพ เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการด้านอาหาร และบุคลากรด้านอาหารต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08 เมษายน 2557
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000712
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup