4
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น194 (วันอาทิตย์)
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น194 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 15 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น194 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์แสงอรุณ เชื้อวงศ์บุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การแกะสลัก ผักผลไม้ ตกแต่งจานอาหาร ณ ห้อง10102 อาคาร10 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

//Admin_Chunyarpat

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16 มกราคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000046
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup