5
Prev
Next
 
 อบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย
อบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย
 
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรสเต็กและน้ำสลัดเพ่ือสุขภาพสำหรับแต่ละช่วงวัย โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต เมนูดังนี้
ในเมนูสเต็ก ได้แก่ สเต็กหมู สเต็กปลาแซลม่อน
ในเมนูน้ำสลัด (สำหรับช่วงอายุ15-35ปี) ได้แก่ น้ำสลัดน้ำข้น น้ำสลัดงา น้ำสลัดข้าวโพด น้ำสลัดส้มหวาน น้ำสลัดธัญพืช และน้ำสลัดซีซ่าร์
ในเมนูน้ำสลัด (สำหรับช่วงอายุ36-50ปี) ได้แก่ น้ำสลัดเต้าหู้นมถั่วเหลือง น้ำสลัดใส สูตร1และ สูตร 2แบบญี่ปุ่น
ณ ห้อง10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ภาพข่าวโดย //Admin_SR
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_AT

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000095
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup